Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2132024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Žaneta Šaraiová
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2122024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Milan Hargaš
14. Jún 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 031406A5030
2024 27
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Moto Security s.r.o.
13. Jún 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1992024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ing. arch. Katarína Rojková
13. Jún 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2032024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Denisa Žinčíková
13. Jún 2024
Dohoda o skončení nájmu bytu
2024 26
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Ján Pavlíček
13. Jún 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2102024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Elena Kováčová
13. Jún 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2062024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Romana Palková
13. Jún 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2112024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Viola Heráková
13. Jún 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2092024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ján Brazuľa
13. Jún 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1922024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lucia Brázdilová
13. Jún 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1952024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Katarína Šarman
13. Jún 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1892024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Monika Viskup Gajdošíková
13. Jún 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2052024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Alojz Lendel
13. Jún 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2042024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Andrea Mičová
13. Jún 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1942024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Martina Ejupi
13. Jún 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2012024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Daniela Mináriková
13. Jún 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1982024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ľubomír Baláž
13. Jún 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2002024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Filip Kadlec
13. Jún 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2082024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Rudolf Macko