Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0157/2015
56 970 638,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Kúpna zmluva
Z23/073
56 954 203,49 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. VOLVO CAR SLOVAKIA S. R. O.
9. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0209/2014
56 949 202,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Marec 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
0123/2011
56 943 985,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Marec 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
134/1.2MP/2009
56 875 870,00 € Trenčianské vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
12. Apríl 2021
Dohoda o splátkach pre projekt D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza
ZM/2021/0109
56 695 666,21 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25. November 2020
Dohoda o splátkach DOS/311021A425/01 pre projekt D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza
1086/AE70/2020
56 695 666,21 € Národná diaľničná spoločnosť Ministerstvo dopravy a výstavby SR
23. Jún 2021
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O FINANCOVANÍ č. 190/2015-964/MPRV SR
656/2021
56 610 588,25 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovak Investment Holding, a. s.
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 382/2023
382/2023
56 580 720,00 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
20. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní prepravných služieb vo verejnom záujme pre prevádzkovú oblasť Banská Bystrica
1361/2022/OVD
56 490 606,30 € Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť Banskobystrický samosprávny kraj
12. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 0965/23/44467
63/2024
56 279 750,14 € "Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11 811 02 Bratislava" Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
4. Október 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CPS8 zo dňa 06.12.2022
3034/2023
55 965 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
2. November 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CPS8 zo dňa 06.12.2022
ZLC-87-2023
55 965 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
9. Január 2017
Zmluva o implementácii projektu financovaného z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF) Komárno - Komárom - cezhraničný most
3/AE00/2017
55 938 957,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22. Október 2019
Zmluva o partnerstve
Z/2019/2286/XI/RUK/OPV
55 649 999,73 € Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. December 2022
Rámcová dohoda č. MAGSP2200071
MAGSP2200071
55 524 464,36 € MBM-GROUP, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
23. December 2014
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0746/2014
55 056 505,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. November 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/324/2019
1109/2019
54 913 649,88 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. Jún 2021
Zmluva o implementácii Centrálneho ekonomického systému a o poskytovaní aplikačnej podpory
2019/067
Doplnená
50 312 931,63 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Ministerstvo financií SR
24. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
0918/2022 (TUKE-4/2023-DOT)
Doplnená
54 307 847,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky