Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
December
2021
Rámcová dohoda
Z202123852_Z
9 950,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123948_Z
58 310,00 € LABO - SK, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123937_Z
17 742,40 € A.En. Slovensko s.r.o. Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. 37
6.
December
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202124199_Z
226,23 € EQUILIBRIA, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202124221_Z
75,60 € VT-HADICE & PLAST s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202124247_Z
1 693,00 € ITSK, s.r.o. Stredná priemyselná škola
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202124246_Z
1 979,00 € FERMAT SK s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
6.
December
2021
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Výskumný ústav vodného hospodárstva
6.
December
2021
Zmluva o nájme schránky na poštu č. 1/2021
56/2021
0,00 € RATIO, s.r.o. Úrad vládneho auditu
6.
December
2021
KÚPNA ZMLUVA č. 1/IV.Q/2021/06 – Verejná dražba dreva
CRZ č. 7628/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Holz-Import-Export s.r.o.
6.
December
2021
Zmluva o spolupráci č. 91/2021/KO
2509/2021/NPPC-VÚŽV
624,00 € Ďurica Marek Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202122821_Z
26 809,58 € autoteam, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202122788_Z
4 343,99 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202122884_Z
1 187,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6.
December
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202122850_Z
177 550,00 € SophistIT, s.r.o. DataCentrum
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123168_Z
2 579,99 € Henrich Sonnenschein - ITSK Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6.
December
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202123028_Z
247,50 € Cofin, a.s. Prešovská univerzita v Prešove
6.
December
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202123031_Z
250,00 € EQUILIBRIA, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123131_Z
86 400,00 € Skyfall Flowers s. r. o. Žilinská univerzita v Žiline
6.
December
2021
Zmluva na servis stoličkového výťahu
29/2021
0,00 € Stannah s.r.o. Spojená škola internátna, Žilina