Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
August
2022
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávania dobrovoľníckej činnosti odídenca
22/34/054/265
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Senior dom Svida
12.
August
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme HM A092
A092
40,00 € Obec Rožkovany Bujňáková Marcela
12.
August
2022
Zmluva o dielo č. 29/ZoD/2022
29/ZoD/2022
15 000,00 € Peter Moravčík - DAVID ŠTÚDIO Podtatranské múzeum v Poprade
12.
August
2022
Zmluva o prenájme verejného priestranstva na umiestnenie reklamy OFH 2022
1460/2022
250,00 € MTK PLUS, s.r.o. Detva Obec Očová, SNP 330/110, Očová
12.
August
2022
Zmluva o prenájme verejného priestranstva na umiestnenie reklamy OFH 2022
1458/2022
200,00 € Dstar s.r.o. Banská Bystrica Obec Očová, SNP 330/110, Očová
12.
August
2022
Zmluva o nájme obecného bytu č. 15/2022 - byt
15/2022 - byt
125,22 € Juraj Malatinec Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
12.
August
2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/18/V
74/2022
18,00 € Jozef Gonda Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
12.
August
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2022
19/2022
8 775,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Obec Vrícko
12.
August
2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD-2022/004193
SE_ZM_SE-OD-2022/004193
1 172 190,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
12.
August
2022
Zmluva č. 43-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 43-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
5 000,00 € Záchranný systém Slovensko Trnavský samosprávny kraj
12.
August
2022
Zmluva č. 113176-2022/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
113176-2022/710
26 716,11 € Lesoochranárske zoskupenie VLK Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
August
2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva č.4
0,00 € Lu-Vas, s.r.o. Obec Lietava
12.
August
2022
Návrh poistnej zmluvy č.1248092602 na diaľku
07/2022
201,32 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička, Ružomberok
12.
August
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č 062201
ZOU1272022
0,00 € Brantner Gemer, s. r. o. Obec Klenovec
12.
August
2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
202228
1 000,00 € Ing.Erika Žilkayová Obec Ondrejovce
12.
August
2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
4/2022
0,00 € T-MAPY s.r.o. Obec Bežovce
12.
August
2022
Skupinové úrazové poistenie
4810900446
27,80 € Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Knižnica Jána Kollára
12.
August
2022
Darovacia zmluva
EXT_093/2022
0,00 € Spoločnosť Ježišova Obec Chorvátsky Grob
12.
August
2022
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci
EXT_094/2022
900,00 € Základná škola Javorová alej Obec Chorvátsky Grob
12.
August
2022
Zmluva o reklame
336/2022
0,00 € Mesto Pezinok SKALA TOPINVEST, spol. s r.o.