Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/37/054/2498
4 164,16 € Kristián Verešpej Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Máj 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/37/059/40
6 829,27 € Hipolito s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Máj 2023
Zmluva o dielo
Z 29_2023
9 200,00 € Archgrup s.r.o. Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad
26. Máj 2023
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55170577
120,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Ivan Chekhovych
26. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie
TSM 141/2022/23
1 050,00 € doc. PaedDr. Alena Vagaská, PhD. Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
26. Máj 2023
Zmluva o dielo č. ÚEZ 71/2023 (Inventarizácia drevín vo vybraných územiach v MČ Bratislava-Nové Mesto)
Z2023-086
19 797,89 € Atregia s.r.o. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č.OPKZP-PO1-SC111-2021-72/71
561 004,37 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Breznica
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1059/BC00/2023
0,00 € Hotel SUN, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1058/BC00/2023
0,00 € evo-servis sk s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
26. Máj 2023
Zmluva o nájme pozemku č. 06/2023 - N
06/2023 - N
90,00 € VINCENT Pizzeria s.r.o. Mesto Štúrovo
26. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 92/2015 zo dňa 11.05.2015
92/2015 D2
96,00 € VINCENT Pizzeria s.r.o. Mesto Štúrovo
26. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
72/2023 HM-RV
0,00 € PhDr. Darina Jobbágyová rod. Liptáková, Pod Kalváriou 2177/22, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
26. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
68/2023 HM-RV
0,00 € Mgr. Ján Bubenko, Kozmonautov 1678/1, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
26. Máj 2023
Dodatok k zmluve
0153-PRB/2021/D2
0,00 € Obec Nová Ves Ministerstvo dopravy SR
26. Máj 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu - súčasťou SITB- OSK2-2023/000650-002
SITB_ ZM_SITB-OSK2-2023-000650-002_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
26. Máj 2023
PZP na diaľku "Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla"
1SprV/389/2023
178,75 € KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Vienna Insurence Group Okresný súd Trnava
26. Máj 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/34/054/1256
205,38 € Obec Frička Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
26. Máj 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 19K000021
171/22/23-3
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. SR - Krajský súd v Trnave
26. Máj 2023
Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra na biologicky rozložiteľný odpad č. 619
964/2023
0,00 € Mesto Martin Lenka Krivošíková
26. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu č. 300/2023/CRZ
č. 300/2023/CRZ
298,00 € MBB a.s. Koloman Dinko