Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Zmluva o úvere
403/110/2024
174 650,00 € Mário Múčka Štátny fond rozvoja bývania
14. Jún 2024
Zmluva o úvere
104/66/2024
458 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava-Dúbravka, Drobného 1903/16, 18, 20, v zastúpení DOMUS Bratislava, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
20240351/2024
600,00 € Horolezecký klub IAMES Ružomberok Mesto Ružomberok
14. Jún 2024
Poskytnutie auditorských služieb
2024/14
0,00 € ACTOAUDIT s.r.o. Obec Kráľovce
14. Jún 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 84/2024 Yaroslav Nechyporchuk Svadobné fotenie Zrkadlová sieň, Galéria a historické priestory paláca
842024
100,00 € Nechyporchuk Yaroslav Hlavné mesto SR Bratislava
14. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
0393/310/2024
135,00 € Služby mesta Piešťany Košinár Peter
14. Jún 2024
Kúpna zmluva
KZ byt 126/1
83,00 € Oračko Miroslav, Alena_ Bača Jaroslav, Ružena Obec Podhorany
14. Jún 2024
Dodatok č.1 k Zmluve na hrobové miesto
TOR-2024/11-Obc-010
0,00 € Lazorík Dezider Obec Torysa
14. Jún 2024
Dodatok č.1 k Zmluve na hrobové miesto
TOR-2024/11-Obc-011
0,00 € Lazorík Dezider Obec Torysa
14. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106757/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Livina
14. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00688-Z
SPO-V05-00688-Z
22 800,00 € Miriama Petraničová Slovenská agentúra životného prostredia
14. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
21/2024
5 856,00 € Orange Slovensko, a.s. Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku, Ul.Štefana Náhalku 396/10, Liptovská Teplička
14. Jún 2024
Dohoda o použití SMV
EODCOE EL 8/1-1-27/2024
26,20 € Erik KOSÁR Ministerstvo obrany SR
14. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
MPK.701.5.2024.KT
0,00 € Muzeum Podkarpackie w Krosnie Šarišské múzeum
14. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
14062024
0,00 € Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina
14. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00915-Z
SPO-V05-00915-Z
22 800,00 € Marek Šoška Slovenská agentúra životného prostredia
14. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
324/2021
25,00 € Obec Kálnica Peter Hladký
14. Jún 2024
Príkazná zmluva 43/2024
432024
150,00 € Jarmila Bajzíková Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice
14. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00602-Z
SPO-V05-00602-Z
22 800,00 € Ivan Sliško Slovenská agentúra životného prostredia
14. Jún 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 39/2019 - M-DOKY, spol. s r.o.
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 39/2019 - M-DOKY, spol. s r.o.
0,00 € M-DOKY, spol. s r.o. Nemocnica Poprad, a.s.