Centrálny register zmlúv

Obec Spišská Teplica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Nájomná zmluva
03/2024
0,00 € Marián Ščuka Obec Spišská Teplica
20. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
26022024
0,00 € POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s.r.o. Obec Spišská Teplica
20. Máj 2024
SERVISNÁ ZMLUVA
24/2024
0,00 € RJ tech, s. r. o. Obec Spišská Teplica
20. Máj 2024
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE TOVARU
04042024
0,00 € PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. Obec Spišská Teplica
20. Máj 2024
ZMLUVA o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci
16052024
180,00 € Pracovná zdravotná služba s.r.o. Obec Spišská Teplica
17. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 02/2024
02/2024
96,03 € Eva Kubíková Obec Spišská Teplica
15. Máj 2024
Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 4419013537/6826350768
25042024
59,19 € Komunálna poisťovňa Obec Spišská Teplica
30. Apríl 2024
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU č. 1130956
28032024
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Obec Spišská Teplica
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
26012024
0,00 € Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva
14022024
50,00 € Marta Skokanová Obec Spišská Teplica
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3240941
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Spišská Teplica
12. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003926, názov projektu: Chodník ulica Družstevná - Spišská Teplica, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y402
369/2024
44 816,78 € Úrad vlády SR Obec Spišská Teplica
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJX4 s názvom: MOaPS Spišská Teplica
185/2024
164 805,78 € Úrad vlády SR Obec Spišská Teplica
4. Apríl 2024
Zmluva o dielo
20_03_2024
75,00 € Pavol Surovec Obec Spišská Teplica
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
04042024
0,00 € Ľubomír Ludvik LUTEX Obec Spišská Teplica
21. Marec 2024
DODATOK č. 18 k nájomnej zmluva uzatvorenej dňa 04. 03. 1999
Dodatok č. 18
6 077,48 € Jozef Šebest Obec Spišská Teplica
14. Marec 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci
N20231013016D01
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Spišská Teplica
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1/2024
400,00 € Poľovnícke združenie BOR Obec Spišská Teplica
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2/2024
2/2024
2 500,00 € Občianske združenie GALAXIA Obec Spišská Teplica
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 5/2024
5/2024
1 000,00 € Pavol Kuzmiak - MAPAK Obec Spišská Teplica