Centrálny register zmlúv

Obec Spišská Teplica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii
22_09_2023
0,00 € doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. advokátska kancelária Obec Spišská Teplica
19. September 2023
Licenčná zmluva
12092023
0,00 € Miroslav Dudáš Obec Spišská Teplica
19. September 2023
Licenčná zmluva
11092023
300,00 € PhDr. Marián Soják, PhD. Obec Spišská Teplica
12. September 2023
LICENČNÁ ZMLUVA
12_09_2023
0,00 € PhDr. Sylvia Galajda Obec Spišská Teplica
23. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DLZ3-91-108
93 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Spišská Teplica
22. August 2023
Dodatok č. 3/2023 k Zmluve č. 5/2021 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
3/2023
5 985,00 € Spišská katolícka charita Obec Spišská Teplica
18. August 2023
Autorská zmluva
18082023
1 000,00 € Mgr. art. Pavel Wavrek Obec Spišská Teplica
17. August 2023
ZMLUVA UMELECKOM VÝKONE Horehronskí chlopi
17_08_2023
360,00 € Folklórna skupina Vernár Obec Spišská Teplica
16. August 2023
ZMLUVA o spolupráci pri zabezpečení verejného kultúrneho podujatia
16082023
2 500,00 € RAMAGU, o.z. Obec Spišská Teplica
11. August 2023
MANDÁTNA ZMLUVA
11_08_2023
900,00 € Peter Basarík Obec Spišská Teplica
11. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
11082023
4 500,00 € brainSTORMING company s. r. o. Obec Spišská Teplica
11. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
11082023_02
150,00 € brainSTORMING company s. r. o. Obec Spišská Teplica
9. August 2023
Nájomná zmluva
12/2023
20,00 € Obec Spišská Teplica Janka Antalová
8. August 2023
Nájomná zmluva
13/2023
20,00 € Obec Spišská Teplica Marek Šebest
3. August 2023
ZÁVÄZNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY - Zmluva o dielo č. 31072023
31072023
Doplnená
65 978,08 € Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
1. August 2023
Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 16.11.2020
3/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Spišská Teplica
1. August 2023
DODATOK č. 5 k zmluve č. 307/2021 o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej dňa 04.02.2021
5/2023
0,00 € EUROTREND, n. o. Obec Spišská Teplica
27. Júl 2023
Kúpna zmluva
27072023
Doplnená
20 900,00 € Obec Spišská Teplica COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo
27. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve
14032023
0,00 € Ing. Peter Franko Obec Spišská Teplica
24. Júl 2023
Dodatok č. 2/2023 k zmluve č. 1109/2021
2/2023
9 979,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Spišská Teplica