Centrálny register zmlúv

Obec Spišská Teplica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
Z-O/2024/TZKO/246
0,00 € ELEKOS Obec Spišská Teplica
13. December 2023
ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2023-11-28mm1
276,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Spišská Teplica
13. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ IR ÚPVS Registratúra©
tz2023-11-28mm2
1 020,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Spišská Teplica
13. December 2023
POISTNÁ ZMLUVA
11-59337
103,69 € Union poisťovňa, a.s. Obec Spišská Teplica
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní účtovných služieb
06122023
1 700,00 € Úradovňa plus, s. r. o. Obec Spišská Teplica
4. December 2023
Dodatok č. 4/2023 k Zmluve č. 5/2021 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
4/2023
8 085,00 € Spišská katolícka charita Obec Spišská Teplica
1. December 2023
Nájomná zmluva
17/2023
10,00 € Obec Spišská Teplica Ján Gaži
1. December 2023
Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv
01_12_2023
0,00 € VÚB, a.s. Obec Spišská Teplica
27. November 2023
Havarijné poistenie motorových vozidiel č. 6 829 757 280 (vozidlo ZETOR ZETOR PROXIMA GP 110)
2658061765
0,00 € Komunálna poisťovňa Obec Spišská Teplica
27. November 2023
ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2023-11-20mm1
95,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Spišská Teplica
27. November 2023
DOHODA č. 23/36/010/67 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
23/36/010/67
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Spišská Teplica
22. November 2023
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY
2658063052
0,00 € Komunálna poisťovňa Obec Spišská Teplica
15. November 2023
Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv
14_11_2023
0,00 € VÚB, a.s. Obec Spišská Teplica
13. November 2023
Nájomná zmluva
116/2019
133,92 € Obec Spišská Teplica Mária Čonková
7. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/16/NM/120
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/16/NM/120
250 592,27 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Spišská Teplica
6. November 2023
Nájomná zmluva
16/2023
25,00 € Obec Spišská Teplica Mgr. Peter Bebčák
30. Október 2023
DODATOK č. 1 Zmluvy o dielo č. 2202/2023
02102023/2
5 743,99 € Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
30. Október 2023
DODATOK č. 1 Zmluvy o dielo č. 1801/2023
02102023/01
24 122,81 € Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
26. Október 2023
Kúpna zmluva
25102023
3 447,50 € JRD Spišská Teplica, s. r. o. Obec Spišská Teplica
26. Október 2023
Kúpna zmluva
25102023-001
90,00 € SIGNUM, a. s. POPRAD Obec Spišská Teplica