Centrálny register zmlúv

Obec Spišská Teplica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
11102023
0,00 € Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. Obec Spišská Teplica
10. Október 2023
Nájomná zmluva
15/2023
93,90 € Obec Spišská Teplica Ing. Anna Dubjelová
9. Október 2023
Kúpna zmluva
09_10_2023
250,00 € František Žoldák Obec Spišská Teplica
5. Október 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka
27_09_2023_01
Doplnená
150,00 € Ing. Anton Földeš Obec Spišská Teplica
5. Október 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka
27_09_2023_02
Doplnená
150,00 € PhDr. Marián Soják, PhD. Obec Spišská Teplica
5. Október 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka
27_09_2023_03
150,00 € NOMEX s. r. o. Obec Spišská Teplica
5. Október 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka
27_09_2023_04
Doplnená
150,00 € RNDr. Adrián Harničár Geolin Obec Spišská Teplica
5. Október 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka
27_09_2023_05
Doplnená
150,00 € Ing. Zuzana Kertysova Obec Spišská Teplica
5. Október 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka
27_09_2023_06
Doplnená
150,00 € Jozef Schalek Obec Spišská Teplica
5. Október 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka
27_09_2023_07
Doplnená
150,00 € Mgr. Anna Vnenčáková, PhD. Obec Spišská Teplica
5. Október 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka
27_09_2023_08
150,00 € MEDIABUSINESS. SK s.r.o. Obec Spišská Teplica
5. Október 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka
27_09_2023_09
Doplnená
150,00 € Ing. Anna Diačiková, PhD. Obec Spišská Teplica
5. Október 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka
27_09_2023_10
450,00 € OZ Žijeme v Teplici Obec Spišská Teplica
5. Október 2023
Nájomná zmluva
14/2023
92,45 € Obec Spišská Teplica Terézia Hadidomová
5. Október 2023
Zmluva o dielo
02102023
3 500,00 € Mgr. Zuzana Kasenčáková Obec Spišská Teplica
4. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/16/NM/117
19092023
250 592,27 € Obec Spišská Teplica Slovenská agentúra životného prostredia
3. Október 2023
Zmluva o dielo
28092023
6 450,00 € NOMEX s.r.o. Obec Spišská Teplica
2. Október 2023
ZMLUVA o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka
25092023 01
150,00 € MEDIABUSINESS.SK s.r.o. Obec Spišská Teplica
2. Október 2023
ZMLUVA o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka
25092023 02
150,00 € MEDIABUSINESS.SK s.r.o. Obec Spišská Teplica
2. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
27092023 11
1 200,00 € Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica