Centrálny register zmlúv

Obec Spišská Teplica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003926, názov projektu: Chodník ulica Družstevná - Spišská Teplica, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y402
369/2024
44 816,78 € Úrad vlády SR Obec Spišská Teplica
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJX4 s názvom: MOaPS Spišská Teplica
185/2024
164 805,78 € Úrad vlády SR Obec Spišská Teplica
4. Apríl 2024
Zmluva o dielo
20_03_2024
75,00 € Pavol Surovec Obec Spišská Teplica
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
04042024
0,00 € Ľubomír Ludvik LUTEX Obec Spišská Teplica
21. Marec 2024
DODATOK č. 18 k nájomnej zmluva uzatvorenej dňa 04. 03. 1999
Dodatok č. 18
6 077,48 € Jozef Šebest Obec Spišská Teplica
14. Marec 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci
N20231013016D01
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Spišská Teplica
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1/2024
400,00 € Poľovnícke združenie BOR Obec Spišská Teplica
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2/2024
2/2024
2 500,00 € Občianske združenie GALAXIA Obec Spišská Teplica
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 5/2024
5/2024
1 000,00 € Pavol Kuzmiak - MAPAK Obec Spišská Teplica
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 6/2024
6/2024
0,00 € STK Poprad - Spišská Teplica Obec Spišská Teplica
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 4/2024
4/2024
10 000,00 € FC SPIŠSKÁ TEPLICA L.D. Obec Spišská Teplica
8. Marec 2024
Nájomná zmluva
01/2024
189,36 € Iveta Mižigárová Obec Spišská Teplica
5. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
3/2024
7 500,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Obec Spišská Teplica
26. Február 2024
Darovacia zmluva
26022024
310,00 € RNDr. Adrián Harničár Obec Spišská Teplica
26. Február 2024
Kúpna zmluva
KZ26022024
1 550,00 € RNDr. Adrián Harničár Obec Spišská Teplica
26. Február 2024
Darovacia zmluva
DZ26022024
60,00 € RNDr. Adrián Harničár Obec Spišská Teplica
1. Február 2024
Poistná zmluva
11-59365
78,94 € Union poisťovňa, a.s. Obec Spišská Teplica
25. Január 2024
DODATOK č. 6 k zmluve č. 307/2021 o poskytovaní sociálnej služby
6/2024
13,00 € EUROTREND, n. o. Obec Spišská Teplica
18. Január 2024
Poistná zmluva
SWPAAA-01385340
140,00 € Autocentrum AAA AUTO a.s. Obec Spišská Teplica
18. Január 2024
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY
5902712487
137,64 € UNIQA a. s. Obec Spišská Teplica