Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2024
DODATOK Č.1 ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CBM5, ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ311071CBM501
182/2024
174 207,47 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Bytča
14. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 302/2024
302/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mgr. Ján Hrubý
14. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 280/2024
280/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mgr. Michaela Vlčková
14. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 280/2024
321/2024
1 436 216,27 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola
14. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071CUY7-76-98 zo dňa 29.5.2023
322/2024
95 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
14. Február 2024
ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ č. 60/2024
60/2024
20 088,10 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Civitta Slovakia, a. s.
13. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 270/2024
270/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mgr. Peter Takáč
13. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CVL9-221-94 zo dňa 17.03.2023
309/2024
768 825,26 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky obec Jablonec
13. Február 2024
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071X548 zo dňa 13.12.2019 (
187/2024
9 577 559,70 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
13. Február 2024
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ ÚDAJOV SPROSTREDKOVATEĽOM
249/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Orange Slovensko, a.s.
13. Február 2024
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021W852-211-27 zo dňa 11.03.2020
311/2024
627 112,73 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Krásno nad Kysucou
13. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M833-421-19 zo dňa 24.03.2020
312/2024
652 814,30 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Február 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BZN7-73-87 ZO DŇA 15. 12. 2022
315/2024
81 607,04 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Bučany
13. Február 2024
Rámcová dohoda na zabezpečenie tlačiarenských služieb a tlačovín
4533/2023
68 905,20 € DOLIS GOEN, s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
108/2024
7 997,33 € Wolters Kluwer SR s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
12. Február 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BQQ9-11-76 zo dňa 12.7.2022
300/2024
2 916 169,43 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
12. Február 2024
DODATOK Č. 3 K ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071Z568
201/2024
986 478,76 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
12. Február 2024
DODATOK Č. 2 K ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BXQ9
200/2024
6 946 721,13 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
12. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. IROP-Z-302021BQD6-221-67
304/2024
469 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Valaliky
12. Február 2024
Dodatok č. 1 k Dohode o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien (integračný SLA kontrakt) – Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR a ITMS2014+ (CEZ MIRRI SR: 4591/2023, reg. č. GPSR: 137/23) uzatvorenej medzi Ministerstvom investícií, regio
4591/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Generálna prokuratúra Slovenskej republiky