Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021M740-211-17 zo dňa 29.1.20219
228/2024
581 471,17 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2. Február 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CJG4 zo dňa 28.02.2023
128/2024
162 440,63 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Komárno
1. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVH3-76-98 zo dňa 4. 5. 2023
202/2024
112 050,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nové Zámky
1. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z302021I106-221-10 zo dňa 28.11.2017
203/2024
316 267,34 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Sereď
1. Február 2024
Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CDR8-221-94
205/2024
1 630 461,15 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Most pri Bratislave
1. Február 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021I915-222-13
206/2024
53 336,85 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nitra
1. Február 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021I945-222-13 zo dňa 21.8.2018
207/2024
50 420,59 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nitra
1. Február 2024
DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021I890-222-13
208/2024
86 055,05 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nitra
1. Február 2024
DODATOK Č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CBU1 zo dňa 20. decembra 2022
51/2024
107 335,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Fakultná nemocnica Trenčín
1. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU K PROJEKTOM TECHNICKEJ POMOCI
31/2024
266 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Centrum pro regionální rozvoj České republiky
1. Február 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BPL7-223-68 zo dňa 05.08.2022
213/2024
1 278 449,37 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
1. Február 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CDK8 zo dňa 28.02.2023
120/2024
199 555,44 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Psychiatrická liečebňa Sučany
1. Február 2024
SUBLICENČNÁ ZMLUVA
209/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Prešov
1. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 190/2024
190/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Tomáš Rybanský
1. Február 2024
Dohoda o spolupráci pri poskytovaní údajov
10/2024
0,00 € Sociálna poisťovňa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
1. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J502-223-14 zo dňa 4.5.2018
214/2024
688 153,89 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Žilinský samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o dodávke, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
19/2024
42 960,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
30. Január 2024
Zmluva o dodávke, odbere a využívaní spravodajského servisu Slovenskej informačnej a tlačovej agentúry
135/2024
51 840,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
30. Január 2024
Dodatok č. 10 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov zo dňa 29.5.2017 (ďalej len „Dodatok č. 10“)
6/2024
56 000,00 € Dokument Logistik, s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
31. Január 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 186/2024
186/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Martin Miklánek