Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskeho pozemku
949/2023/NPPC-VÚRV
16,85 € Jarmila Juhaščíková Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Jún 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskeho pozemku
950/2023/NPPC-VÚRV
54,47 € Mgr. Marta Maťašová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Jún 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskeho pozemku
951/2023/NPPC-VÚRV
23,01 € MVDr. Pavol Naď, PhD. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Jún 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskeho pozemku
952/2023/NPPC-VÚRV
48,71 € Peter Kohút Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
947/2023/NPPC
216,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská komora patentových zástupcov
8. Jún 2023
Dohoda o odbornej praxi študenta
953/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
8. Jún 2023
Dohoda o odbornej praxi študenta
954/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
8. Jún 2023
Dohoda o odbornej praxi študenta
955/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
7. Jún 2023
Príkazná zmluva
948/2023/NPPC
897,50 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
5. Jún 2023
Maloparcelové pokusy s repkou ozimnnou
945/2023/NPPC-VÚRV
4 455,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Corteva Agriscience Slovakia s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o dielo
946/2023/NPPC
480,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Corteva Agriscience Slovakia s.r.o.
1. Jún 2023
Príkazná zmluva
933/2023/NPPC-VÚP
80,00 € Ing. Ivica Filipi Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Jún 2023
Príkazná zmluva
934/2023/NPPC-VÚP
80,00 € Andrea Acsay Nagy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Jún 2023
Príkazná zmluva
935/2023/NPPC-VÚP
80,00 € Balázs Acsay Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Jún 2023
Príkazná zmluva
936/2023/NPPC-VÚP
80,00 € Mgr. Lucia Čumová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Jún 2023
Príkazná zmluva
937/2023/NPPC-VÚP
80,00 € Marcela Randisová r. Vavrečáková Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Jún 2023
Príkazná zmluva
943/2023/NPPC-VÚP
80,00 € Ing. Katarína Orságová, PhD. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
31. Máj 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve Z20232082_Z
942/2023/NPPc-VÚRV
0,00 € Ing. Gabriela Juricová AGRIA Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
29. Máj 2023
Príkazná zmluva
930/2023/NPPC
1 412,50 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
29. Máj 2023
Kúpna zmluva
931/2023/NPPC-VÚŽV
4 948,80 € G.P.R. spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum