Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 063/2020/OPII/VA
113/2024/NPPC-VÚP
136 285,78 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra
27. Máj 2024
Zmluva o dielo
120/2024/NPPC-VÚŽV
41 700,00 € Jasif, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služby: Prevádzkový dohľad
106/2024/NPPC-VÚRV
5,99 € JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24. Máj 2024
Amendment No AMD-101132349-5
70/2024/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum European Research Executive Agency (REA)
24. Máj 2024
Zmluva o partnerstve
98/2024/NPPC-VÚPOP
1 190 464,00 € Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
97/2024/NPPC-VÚPOP
2 758 776,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20. Máj 2024
Rámcová zmluva o spolupráci
112/2024/NPPC-VÚPOP
51 480,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Máj 2024
Dohoda o pristúpení k Zmluve o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľnosti
105/2024/NPPC-VÚPOP
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. Máj 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o partnerstve
100/2024/NPPC-VÚP
1 161 349,61 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
16. Máj 2024
Dohoda o bakalárskej (inžinierskej) praxi študenta
57/2024/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-SRB-23-0059
101/2024/NPPC-VÚP
4 700,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14. Máj 2024
Dohoda o bakalárskej (inžinierskej) praxi študenta
83/2024/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
13. Máj 2024
Zmluva o dielo
1058/2023/NPPC-VÚRV
1 200,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Syngenta Slovakia s.r.o.
7. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení ochrany majetku
108/2024/NPPC-VÚRV
19 675,20 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. Máj 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskeho pozemku
109/2024/NPPC-VÚRV
26,00 € Ing. Jozef Dvorščák Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní veterinárnej starostlivosti
78/2024/NPPC-VÚŽV
9 792,00 € MVDr. Miloš Chum Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
25. Apríl 2024
Dohoda o bakalárskej (inžinierskej) praxi
89/2024/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
25. Apríl 2024
Dohoda o bakalárskej (inžinierskej) praxi
90/2024/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
23. Apríl 2024
Zmluva o dielo
16/2024/NPPC-VÚRV
1 872,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Galleko, s.r.o.
19. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve
77/2024/NPPC-VÚRV
0,00 € VUCHT, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum