Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Rámcová dohoda o dodávkach mrazených potravín 5
ÚVTOSaÚVV-00017/36-LO-2024-132
26 489,16 € CHRIEN, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
16. Máj 2024
Zmluva o výpožičke UVTOSaUVV-01698/32-LO-2024-2
UVTOSaUVV-01698/32-LO-2024-2
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov anonymizované
14. Máj 2024
Rámcová dohoda o dodávkach múk 6 č.UVTOSaUVV -00017/36-LO-2024-131
UVTOSaUVV -00017/36-LO-2024-131
83 076,00 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
2. Máj 2024
Kúpna zmluva - pes FREDY
UVTOSaUVV-02401/26-LO-2024
900,00 € Zuzana Fusková Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
2. Máj 2024
Kúpna zmluva - pes IRKO
UVTOSaUVV-02401/26-LO-2024
Doplnená
900,00 € Dagmara Kollárová Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
2. Máj 2024
Rámcová dohoda dodávkach pekárenských zmesí 7
ÚVTOSaÚVV -00017/36-LO-2024-130
6 912,90 € Zeelandia s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
2. Máj 2024
Rámcová dohoda o dodávkach vajec 7
ÚVTOSaÚVV-00017/36-LO-2024-126
11 861,60 € Miloš Dub Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
23. Apríl 2024
Z M L U V A č. 01/2024 - KČ o vykonávaní kontrolnej činnosti na dráhe - železničnej vlečke
UVTOSaUVV-02049/32-LO-2024-1
852,00 € VRŠKA konzult, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
26. Apríl 2024
Z M L U V A o výpožičke nebytových priestorov
č. UVTOSaUVV-02294/LO-32-2024-1
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Kongsberg Automotive, s.r.o.
29. Apríl 2024
Zmluva číslo 5/2024 - TA o styku s vlečkou
5/2024 - TA
3 730,75 € Železnice Slovenskej republiky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní vlečkových služieb
č.245006
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
26. Apríl 2024
Rámcová dohoda o dodávkach tukov a nátierok 4
č. ÚVTOSaÚVV-00017/36-LO-2024-127
89 900,00 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda dodávkach pekárenských zmesí 6
č. ÚVTOSaÚVV-00017/36-LO-2024-125
21 141,00 € Zeelandia s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda o dodávkach cestovín 6
č. ÚVTOSaÚVV -00017/36-LO-2024-123
20 750,00 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
17. Apríl 2024
Rámcová dohoda o dodávkach ovocia, zeleniny a zemiakov 8
ÚVTOSaÚVV-00017/36-LO-2024-124
66 200,00 € N&J-DOS s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
10. Apríl 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
UVTOSaUVV-111355-1/14-LO-2022
1 734,97 € anonymizovaný Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
10. Apríl 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
UVTOSaUVV-111290-1/14-LO-2022
2 556,00 € anonymizovaný Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
10. Apríl 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
UVTOSaUVV-111291-1/14-LO-2022
2 430,00 € anonymizovaný Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
10. Apríl 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
UVTOSaUVV-111380-1/14-LO-2023
1 715,76 € anonymizovaný Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
10. Apríl 2024
Dohoda o náhrade škody
UVTOSaUVV-02874/31-LO-2023-1
1 500,00 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov