Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta
CRZ/152/2024
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Technické služby mesta Trebišov
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta
CRZ/153/2024
0,00 € SkyToll, a. s. Technické služby mesta Trebišov
15. Máj 2024
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta
CRZ/154/2024
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Technické služby mesta Trebišov
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta
CRZ/157/2024
0,00 € SkyToll, a. s. Technické služby mesta Trebišov
15. Máj 2024
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta
CRZ/156/2024
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Technické služby mesta Trebišov
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta
CRZ/155/2024
0,00 € SkyToll, a. s. Technické služby mesta Trebišov
11. Máj 2024
Zmluva o prevádzkovaní Kompostárne v Trebišove
CRZ/151/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mesto Trebišov
9. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení zberu odpadu
CRZ/149/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov SEL Slovakia Express Logistik s.r.o.
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/148/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Bernardína OŠČENDOVÁ
9. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/147/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Bernardína OŠČENDOVÁ
9. Máj 2024
Zmluva o zneškodňovaní odpadu skládkovaním č. ZM-RS-OD-24-0007/REMKO – SIRNÍK
CRZ/150/2024
0,00 € REMKO Sirník s.r.o. Technické služby mesta Trebišov
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/111/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ladislav BALOG
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/112/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Anna PIVKOVÁ
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/116/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Juraj BANČANSKÝ
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/115/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Štefan TÓTH
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/114/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Terézia SELECKÁ
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/113/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Iveta ZAJACOVÁ
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/117/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Eva BALOGHOVÁ
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/118/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov PhDr. Alica SZILAGYIOVÁ
3. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/119/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Renáta MUJGOŠOVÁ