Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zhutňovacieho lisu zo dňa 1/12/2022
CRZ/222/2024
0,00 € UNITRANS TREBIŠOV s.r.o. Technické služby mesta Trebišov
16. Júl 2024
Dohoda o prevode telefónneho čísla
CRZ/221/2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Technické služby mesta Trebišov
11. Júl 2024
Ukončenie zmluvy o dielo, o poskytnutí služby a mandátnej zmluvy č. 1/2021/BOZP a PO na zabezpečenie plnenia povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
CRZ/218/2024
0,00 € Ing. Veronika Tomková Technické služby mesta Trebišov
11. Júl 2024
Nájomná zmluva
CRZ/219/2024
0,00 € JOHNNY SERVIS s.r.o. Technické služby mesta Trebišov
11. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení zberu odpadu
CRZ/220/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov HEDAN PLUS, s.r.o.
4. Júl 2024
Dodatok č. 4 k Dohode o cene za poskytované služby na základe zmluvy o obstaraní zberu a prepravy komunálneho odpadu zo dňa 26.03.2021
CRZ/217/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mesto Trebišov
30. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
CRZ/216/2024
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Technické služby mesta Trebišov
27. Jún 2024
Licenčná a franchisingová zmluva
CRZ/215/2024
0,00 € AZIN s.r.o. Technické služby mesta Trebišov
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/168/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Róbert BALOG
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/169/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Marián HORVÁTH
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/170/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Marek BALOG
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/171/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Marián KRIŠTOF
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/174/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Paulina KURUCOVÁ
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/173/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ing. Ján MICIŠIN
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/172/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Kristína MERAŠICKÁ
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/175/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Rudolf KAZIENKO
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/176/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Branislav IVANIŠ
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/177/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ing. Eduard BREŽINSKÝ
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/178/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Estera BADŽOVÁ
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/179/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Dagmara PULKOVÁ