Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena_Hruz_Hruzova
84/2023
338,00 € Mesto Pezinok Ing. Lukáš Hrúz
19. Apríl 2023
dodatok č.7 k zmluve o dodávke elektriny č.9542/2020
77/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Pezinok
19. Apríl 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122308647
78/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
19. Apríl 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122306860
79/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
19. Apríl 2023
Dodatok č. 11 k Zmluve o diela na zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre Mesto Pezinok
80/2023
0,00 € PETMAS spol. s r.o. Mesto Pezinok
19. Apríl 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení zberu nebezpečných odpadov
81/2023
0,00 € PETMAS spol. s r.o. Mesto Pezinok
19. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
82/2023
0,00 € Mesto Modra Mesto Pezinok
18. Apríl 2023
Poistná zmluva pre poistenie S7 PROFI č. 90989150772 (Vašíková)
73/2023
2 432,08 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Neuvedené
18. Apríl 2023
Poistná zmluva SD1 VARIANT KAPITÁL X č. 1312905393 ( Budinský )
74/2023
4 966,74 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Neuvedené
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1012108019
75/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Pezinok
18. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
76/2023
0,00 € Mesto Pezinok Juraj Satury
13. Apríl 2023
Zmluva_Oprava strechy na MS gen.Peknika2
71/2023
13 865,70 € AMB SK s.r.o. Mesto Pezinok
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023/SPPD04 - "Poď sa hrať von"
70/2023
15 000,00 € Nadácia EPH Mesto Pezinok
5. Apríl 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci
69/2023
0,00 € Slovenský olympijský a športový výbor Mesto Pezinok
3. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
68/2023
0,00 € Mesto Pezinok Magdaléna Mikulenčáková
8. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
48/2023
0,00 € Mesto Pezinok Štefan Polák
8. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
49/2023
0,00 € Mesto Pezinok Zuzana Nižnanová
31. Marec 2023
Dodatok č.1/2023
66/2023
0,00 € Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. Mesto Pezinok
31. Marec 2023
Dodatok č. 8
67/2023
0,00 € Mesto Pezinok Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o.
30. Marec 2023
Zmluva o nájme NP COOP Jednota Bratislava - Orešie
65/2023
3,00 € Mesto Pezinok COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo