Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1009733799 Zberný dvor
330/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
8. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení a prevádzke zbernéhomiesta kolektívneho systému Eltma
331/2022
0,00 € Mesto Pezinok ELT Management Company Slovakia s.r.o.
8. August 2022
Zmluva o reklame
332/2022
0,00 € Mesto Pezinok EBA, s.r.o.
5. August 2022
Zmluva č. 2339/41538/2022
323/2022
1 200,00 € Mesto Pezinok DOMINIK, n.o.
5. August 2022
Zmôuva o spolupráci a refundácii nákladov
328/2022
0,00 € MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB Mesto Pezinok
3. August 2022
Zmluva č. 3168/41559/2022
306/2022
0,00 € Mesto Pezinok Societas, občianske združenie
3. August 2022
Zmluva č. 3167/41575/2022
307/2022
0,00 € Mesto Pezinok Societas, občianske združenie
3. August 2022
Zmluva č. 3166/41577/2022
308/2022
0,00 € Mesto Pezinok Societas, občianske združenie
3. August 2022
Zmluva č. 3165/41578/2022
309/2022
0,00 € Mesto Pezinok Societas, občianske združenie
3. August 2022
Zmluva č. 2972/46891/2022
310/2022
0,00 € Mesto Pezinok Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
3. August 2022
Zmluva č. 2973/468/2022
311/2022
0,00 € Mesto Pezinok Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
3. August 2022
Zmluva č. 2974/46861/2022
312/2022
0,00 € Mesto Pezinok Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
3. August 2022
Zmluva č. 2975/46920/2022
314/2022
0,00 € Mesto Pezinok Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
3. August 2022
Zmluva č. 2976/46892/2022
318/2022
0,00 € Mesto Pezinok Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
3. August 2022
Zmluva č. 2556/41541/2022
320/2022
0,00 € Mesto Pezinok ALŽBETIN DOM, o.z.
4. August 2022
Kupna zmluva_Technicke zariadenia na udrzbu verejneho priestoru_cast 10
324/2022
6 840,00 € KONNEX s.r.o. Mesto Pezinok
4. August 2022
Zmluva č. 2348/41533/2022
325/2022
0,00 € Mesto Pezinok Humanus, n.o.
4. August 2022
Zmluva č. 2555/41532/2022
326/2022
0,00 € Mesto Pezinok Humanus, n.o.
4. August 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122226178
327/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
3. August 2022
Zmluva o nájme bytu č. 210, Zumberská 1, Pezinok
299/2022
0,00 € Mesto Pezinok Jana Krausová