Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
MZ_stavebny dozor_Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli ZS Fándlyho
419/2023
5 760,00 € Ing. Milan Žilavý Mesto Pezinok
20. Október 2023
OZ FSS OBSTRLÉZE -projekt
415/2023
0,00 € Mesto Pezinok Združenie občanov Folklórna skupina seniorov - OBSTRLÉZE
20. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
416/2023
0,00 € Mesto Pezinok Michal Čajkovič
19. Október 2023
Nájomná zmluva
410/2023
0,00 € Mesto Pezinok Rudolf Zápražný
19. Október 2023
Zmluva o dielo - Rekonstrukcia plavarne - sanácia bazéna
411/2023
24 975,20 € UMYTO s. r. o. Mesto Pezinok
19. Október 2023
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu VO - Zona Pezinok Centrum
412/2023
9 600,00 € obstaráme, s. r. o. Mesto Pezinok
18. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 00466_Klub A-ZET-bezpečné miesto pre mladých ľudí
405/2023
5 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Mesto Pezinok
18. Október 2023
Zmluva o spokytnutí dotácie č. 00275_Sadni na e-bajk a spoznaj náš kraj
406/2023
15 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Mesto Pezinok
18. Október 2023
Zmluva o spolupráci_Efektívna verejná správa-rozvoj inteligentných miest
407/2023
0,00 € Mesto Pezinok Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
18. Október 2023
Zmluva o dielo_Zona Pezinok centrum_Vypracovanie overovacej studie
408/2023
18 000,00 € BAKYTA s.r.o. Mesto Pezinok
18. Október 2023
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu
409/2023
0,00 € Mesto Pezinok TV PEZINOK, s.r.o.
17. Október 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
403/2023
0,00 € Mesto Pezinok Notársky úrad JUDr. Lucia Chovancová - notár
16. Október 2023
Kúpna zmluva
402/2023
1 800,00 € Mesto Pezinok Marian Tichý
13. Október 2023
Kúpna zmluva
400/2023
25 700,00 € Mesto Pezinok Darina Lukačovičová
13. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
401/2023
0,00 € Mesto Pezinok Rudolf Zápražný
12. Október 2023
Rámcová zmluva o dielo_Oprava lokálnych výtlkov na komunikáciách
397/2023
20 000,00 € REVOZ s.r.o. Mesto Pezinok
10. Október 2023
Dodatok číslo 6 k Zmluve o zabezpečení zberu nebezpečných odpadov
396/2023
0,00 € PETMAS spol. s r.o. Mesto Pezinok
6. Október 2023
Dodatok ku kolektívnej zmluve č. 4 na obdobie od 01.10.2023
395/2023
0,00 € Mesto Pezinok Základná organizácia Slovesnkého odborového zväzu verejnej správy
5. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena_Jančovič
392/2023
346,80 € Mesto Pezinok Ing. Peter Jančovič
5. Október 2023
TSS Group a.s. - dodatok č.SK-04/10/2023/02 k zmluve č.SK-23/07/2022/05
394/2023
0,00 € TSS Group a. s. Mesto Pezinok