Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2023
Nájomná zmluva
344/2023
29,87 € Mesto Šala Stieranka Ján, Ing.
3. Jún 2023
Nájomná zmluva
345/2023
9,95 € Mesto Šala Hamarová Monika
3. Jún 2023
Nájomná zmluva
346/2023
20,00 € Mesto Šala Nagyová Veronika
3. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
361/2023
397 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Šala
3. Jún 2023
Zmluva o nájme pozemku
352/2023
200,55 € Mesto Šala LABEERINT, s. r. o.
3. Jún 2023
Zmluva o nájme pozemku
351/2023
289,32 € Mesto Šala Kilácsková Emese, Ing.
1. Jún 2023
Nájomná zmluva
105/2023
177,41 € Mesto Šala Práznovská Lenka
1. Jún 2023
Dohoda o spolupráci
211/2023
0,00 € Duslo, a.s. Mesto Šala
1. Jún 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
295/2023
500,00 € Mesto Šala Mako Jozef, Ing.
1. Jún 2023
Nájomná zmluva
343/2023
500,00 € Mesto Šala Zušťáková Jana, Ing.
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
276/2023
100,00 € Svákusová Silvia, Mgr. art. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
277/2023
100,00 € Váradyová Alena, Mgr. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
278/2023
100,00 € Šišková Marica, Mgr. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
278/2023
100,00 € Šišková Marica, Mgr. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
279/2023
100,00 € Foltán Štefan, PhDr. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
279/2023
100,00 € Foltán Štefan, PhDr. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
281/2023
100,00 € Mikulič Martin, Mgr. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
281/2023
100,00 € Mikulič Martin, Mgr. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
282/2023
100,00 € Skála Pavel, MgA. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
282/2023
100,00 € Skála Pavel, MgA. Mesto Šala