Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
971/2022
0,00 € Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
711/2022
290,50 € Adámiková Skarleta Mesto Šala
17. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo
917/2022
0,00 € airo s.r.o. Mesto Šala
10. August 2022
Zmluva o dielo
595/2022
148 554,29 € airo, s. r. o. Mesto Šaľa
31. Január 2023
Zmluva o dielo
88/2023
139 236,00 € airo, s.r.o. Mesto Šaľa
20. Máj 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
366/2022
98,30 € Ákos Katona Mesto Šaľa
13. Apríl 2022
Kúpna zmluva
263/2022
240,00 € Alena Majtánová Mesto Šaľa
7. Apríl 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
230/2022
125,30 € Alexander Belovič Mesto Šaľa
5. Máj 2022
Nájomná zmluva
213/2022
160,64 € Alexandra Langová Mesto Šaľa
13. Január 2023
Zmluva o dielo
43/2023
66 008,30 € ALEXNIN, s. r. o. Mesto Šala
25. Január 2023
Nájomná zmluva
52/2023
13,44 € Alföldi Dalibor Mesto Šala
3. Máj 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
343/2022
29,87 € Alžbeta Balonová Mesto Šaľa
14. Január 2023
Nájomná zmluva
46/2023
20,00 € Andrášová Anna Mesto Šala
3. Máj 2022
Dohoda o splátkach dlhu
287/2022
244,14 € Andrea Tomaníková Mesto Šaľa
20. Máj 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
362/2022
98,30 € Anna Horváthová Mesto Šaľa
20. Máj 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
363/2022
5,00 € Anna Horváthová Mesto Šaľa
17. Máj 2022
Kúpna zmluva
411/2022
120,00 € Anna Lilková Mesto Šaľa
19. Apríl 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
253/2022
115,30 € Antónia Zelmanová Mesto Šaľa
19. Apríl 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
254/2022
5,00 € Antónia Zelmanová Mesto Šaľa
25. November 2022
Nájomná zmluva
739/2022
235,47 € Árgyusiová Laura Mesto Šala