Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
141/2024
50,00 € Mesto Šala Tóth Ladislav
19. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
376/2024
20,00 € Mesto Šala Sárközi Marián
19. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na pozemok
399/2024
3 538,59 € Mesto Šala GG BUILDING, s.r.o.
19. Jún 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok
405/2024
4 230,00 € Mesto Šala GEOS-GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o.
18. Jún 2024
Nájomná zmluva
290/2024
213,79 € Mesto Šala Rechtová Claudia
18. Jún 2024
Dohoda o splátkach dlhu a Uznanie záväzku
371/2024
448,34 € Mesto Šala Luptáková Viktoria
18. Jún 2024
Nájomná zmluva
395/2024
250,00 € Mesto Šala Tóthová Eva
18. Jún 2024
Nájomná zmluva
396/2024
200,00 € Mesto Šala Adámiková Skarleta
18. Jún 2024
Nájomná zmluva
397/2024
200,00 € Mesto Šala Karvaiová Oláhová Eva
18. Jún 2024
Nájomná zmluva
398/2024
250,00 € Mesto Šala Horváthová Jana, Bc.
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
317/2024
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Šala
13. Jún 2024
Dohoda o splátkach dlhu a Uznanie záväzku
331/2024
143,84 € Mesto Šala Bujko Jozef
13. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
374/2024
50,00 € Mesto Šala Brand Milan
13. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
375/2024
29,87 € Mesto Šala Kohelová Ružena
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku spoločne pre komunity
394/2024
1 560,00 € Nadácia SPP Mesto Šala
12. Jún 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
400/2024
33,59 € Mesto Šala Moťovský Ondrej
11. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
383/2024
60,00 € ManpowerGroup Slovensko s.r.o. Mesto Šala
11. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
372/2024
297,50 € Mesto Šala OZ Divadlo Maska
11. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
358/2024
160,00 € Mesto Šala Horňáková Marianna, Ing. - M&P Hobby
11. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
363/2024
160,00 € Mesto Šala Lišková Mária