Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Zmluva o nájme bytu č. 4/050/1/2022
1063/2022
89,60 € Mesto Levice Ján Kováč
8. December 2022
Nájom hrobového miesta č. RK3/53
1250/2021
27,00 € Mesto Levice Ábel Krištof
8. December 2022
Nájom hrobového miesta č. CA/129
867/2022
7,60 € Mesto Levice Ján Vrábel
8. December 2022
Nájom hrobového miesta č. RK7/247
275/2022
55,00 € Mesto Levice Norbert Károlyi
8. December 2022
Nájom hrobového miesta č. EV8/261
272/2022
41,00 € Mesto Levice Mária Kováčová
8. December 2022
Nájom hrobového miesta č. RK1/346
266/2022
27,00 € Mesto Levice Rozalia Vrbková
8. December 2022
Nájom hrobového miesta č. MS12/567
908/2022
41,00 € Mesto Levice Viola Szabóová
8. December 2022
Nájom hrobového miesta č. RK2/58
965/2022
0,00 € Mesto Levice Jozef Lehocký
8. December 2022
Nájom hrobového miesta č. A2/601
1014/2022
0,00 € Mesto Levice Gabriel Tolnai
7. December 2022
Nájom hrobového miesta č. RK5/31
281/2022
27,00 € Mesto Levice Boris Pomothy
7. December 2022
Nájom hrobového miesta č. RK2/787
907/2022
32,80 € Mesto Levice Ing. László Pomothy
7. December 2022
Nájom hrobového miesta č. EV8/31
1023/2022
27,00 € Mesto Levice Ema Chlpíková
7. December 2022
Zmluva o nájme bytu č. 2410/09/2022
1060/2022
109,36 € Mesto Levice Klaudia Vargová
7. December 2022
Nájom hrobového miesta č. RK2/827
176/2022
55,00 € Mesto Levice Marta Dobrovoľná
7. December 2022
Nájom hrobového miesta č. RK5/8
996/2022
0,00 € Mesto Levice Tomáš Kronka
7. December 2022
Nájom hrobového miesta č. MK/166
997/2022
19,00 € Mesto Levice Ing. Arpád Hudec
7. December 2022
Zmluva o nájme bytu č. 4/055/1/2022
1062/2022
132,69 € Mesto Levice Zuzana Brindová
6. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
869/2022
0,00 € Mesto Levice Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. December 2022
Zmluva o nájme bytu č. 4/046/1/2022
1035/2022
89,41 € Mesto Levice Emília Sláviková
6. December 2022
Zmluva o nájme bytu č. 4/045/1/2022
1037/2022
132,23 € Mesto Levice Erika Snírerová