Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. EV8/221
264/2023
54,00 € Mesto Levice Mária Fraschová
8. Január 2024
Nájomná zmluva
1245/2023
1 500,00 € Mesto Levice TAXI Group Levice, s.r.o.
8. Január 2024
Nákjomná zmluva
1247/2023
1 500,00 € Mesto Levice Marcel Fabian - FAMATOUR
3. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1250/2023
293 243,42 € Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levice
3. Január 2024
Mediálna produkcia vyrobená a odvysielaná LTS s.r.o. na rok 2024
1251/2023
70 000,00 € Levická televízna spoločnosť s.r.o. Mesto Levice
3. Január 2024
realizácia projektov rozvoja obce
1252/2023
5 000,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Mesto Levice
2. Január 2024
Zmluva o prevádzke a údržbe pohrebísk v meste Levice
1/2024
166 674,49 € Služby občanom mesta Levice, s. r. o. (SOM Levice) Mesto Levice
2. Január 2024
Dodatok č.7 k poistnej zmluve č.4419011344
1249/2023
0,00 € PKF - Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. Mesto Levice
5. September 2023
Dodatok č.009 k Zmluvám o dodávke plynu
881/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Levice
19. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
1215/2023
8 880,00 € JAGALA, s.r.o. Mesto Levice
27. December 2023
Dohoda o prechode práva povinností z pracovnoprávnych vzťahov v súvislosti s prevodom činností zamestnávateľa
1241/2023
0,00 € Mesto Levice Mestské kultúrne stredisko Levice
28. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny, č.5100000830 uzatvorená v zmysle zákona o energetike
1244/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Levice
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Pokrok
1234/2023
2 469,96 € Mesto Levice Valéria Friedlová
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Pri Podlužianke
1224/2023
1 446,00 € Mesto Levice Michalovič Roman
29. December 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/502
1111/2023
82,00 € Mesto Levice Lucia Kurdiová
29. December 2023
Povinné zmluvné poistenie - PZP traktor
1246/2023
0,00 € Best Insurance, s.r.o. Mesto Levice
29. December 2023
Havarijné poistenie - traktor
1248/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Levice
28. December 2023
Nájom hrobového miesta č. MS12/27
818/2022
27,00 € Mesto Levice Iveta Briestenská
28. December 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/296
1100/2023
24,60 € Mesto Levice Vilém Dudek
28. December 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/242
1112/2023
32,80 € Mesto Levice Aneta Šoókiová