Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Nájom hrobového miesta č. K/107
272/2023
38,00 € Mesto Levice Ján Melicher
4. December 2023
Nájom hrobového miesta č. K/2
273/2023
58,00 € Mesto Levice Ján Melicher
4. December 2023
Nájom hrobového miesta č. MS12/44
841/2023
54,00 € Mesto Levice Ing. Štefan Šabík
4. December 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/91
1139/2023
82,00 € Mesto Levice Gizela Horváthová
4. December 2023
Nájom hrobového miesta č. K3/828
1140/2023
90,00 € Mesto Levice Petra Pimplova
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 3/019/2/2023
1148/2023
1 077,36 € Mesto Levice Róbert Kertész
1. December 2023
Zmluva o spolupráci
1149/2023
0,00 € Implementačná agentúra MPSVR SR Mesto Levice
1. December 2023
Zmluva o spolupráci
1150/2023
0,00 € Implementačná agentúra MPSVR SR Mesto Levice
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 3/058/2/2023
1144/2023
1 597,80 € Mesto Levice Monika Hanczková
30. November 2023
Nájom hrobového miesta č. RK5/214
473/2023
54,00 € Mesto Levice Ildikó Balla
30. November 2023
Nájom hrobového miesta č. MS12/46
991/2023
54,00 € Mesto Levice Katarína Horniaková
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 3/001/2/2023
1145/2023
1 074,00 € Mesto Levice Serena Sesztáková
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 5/024/1/2023
1146/2023
1 575,72 € Mesto Levice Naděžda Šišková
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 5/036/1/2023
1147/2023
43,56 € Mesto Levice Ivan Brza
30. November 2023
Nájom hrobového miesta č. RK4/175
928/2023
82,00 € Mesto Levice Ivan Šipeki
30. November 2023
Nájom hrobového miesta č. RK2/459
1134/2023
0,00 € Mesto Levice Ingrid Ballová
30. November 2023
Nájom hrobového miesta č. RK2/414
1135/2023
0,00 € Mesto Levice Ingrid Ballová
29. November 2023
Zmluva o dielo
1119/2023
17 952,16 € Števko Peter - ŠTEVSTAV Mesto Levice
28. November 2023
Zmluva o výpožičke
1102/2023
0,00 € Mesto Levice Slovenský Červený kríž - Územný spolok Levice
27. November 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/124
554/2022
41,00 € Mesto Levice Anna Lehocká