Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2022
Nájom hrobového miesta č. RK4/340
1004/2022
69,00 € Mesto Levice Ing. Jozef Horniak
19. December 2022
Nájom hrobového miesta č. EV8/110
1003/2022
27,00 € Mesto Levice Ing. Jozef Horniak
19. December 2022
Zmluva o nájme bytu č. 4/005/1/2022
1086/2022
131,31 € Mesto Levice Ing. Milan Mališ
15. December 2022
Zmluva o nájme bytu č. 2410/19/2022
1078/2022
104,57 € Mesto Levice Romana Jakubek
15. December 2022
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS č. 4/2022
1036/2022
0,00 € Mesto Levice Žaneta Balážová
15. December 2022
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS č. 7/2022
1041/2022
0,00 € Mesto Levice Timea Bukajová
15. December 2022
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS č. 6/2022
1040/2022
0,00 € Mesto Levice Albín Bukaj
15. December 2022
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS č. 5/2022
1039/2022
0,00 € Mesto Levice Ľubomír Bilý
15. December 2022
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS č. 8/2022
1042/2022
0,00 € Mesto Levice Vojtech Ďurčík
15. December 2022
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS č. 9/2022
1043/2022
0,00 € Mesto Levice Michal Hubinský
15. December 2022
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS č. 10/2022
1044/2022
0,00 € Mesto Levice Ing. Ľudovít Ivan
15. December 2022
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS č. 11/2022
1045/2022
0,00 € Mesto Levice Valéria Kardošová
15. December 2022
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS č. 12/2022
1046/2022
0,00 € Mesto Levice Klára Kelecsényiová
15. December 2022
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS č. 13/2022
1047/2022
0,00 € Mesto Levice Erika Kissová
15. December 2022
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS č. 14/2022
1048/2022
0,00 € Mesto Levice Vladimír Klimko
15. December 2022
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS č. 15/2022
1049/2022
0,00 € Mesto Levice Ivan Kováč
15. December 2022
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS č. 16/2022
1050/2022
0,00 € Mesto Levice Alžbeta Kováčová
15. December 2022
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS č. 17/2022
1051/2022
0,00 € Mesto Levice Jana Plšeková
15. December 2022
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS č. 20/2022
1054/2022
0,00 € Mesto Levice Zuzana Székelyová
15. December 2022
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS č. 19/2022
1053/2022
0,00 € Mesto Levice Eva Sebechlebská