Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2022
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS č. 18/2022
1052/2022
0,00 € Mesto Levice Matúš Poliak
15. December 2022
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS č. 21/2022
1055/2022
0,00 € Mesto Levice Alena Ševčíková
15. December 2022
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS č. 22/2022
1056/2022
0,00 € Mesto Levice Helena Vicenová
15. December 2022
Poistná zmluva č. 5190054096- úrazové poistenie UoZ počas menších obecných služieb
1070/2022
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Levice
14. December 2022
Nájom hrobového miesta č. RK5/347
1061/2022
0,00 € Mesto Levice Mgr. Soňa Limbergová
14. December 2022
Nájom hrobového miesta č. EV8/23
1027/2022
27,00 € Mesto Levice Klára Bellušová
14. December 2022
Nájom hrobového miesta č. MSU9/475
902/2022
21,60 € Mesto Levice Gabriel Čuka
14. December 2022
Zmluva o nájme bytu č. 4/053/1/2022
1075/2022
132,32 € Mesto Levice Denisa Gálová
13. December 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 2410/05/2022
1069/2022
0,00 € Mesto Levice Miroslava Bartalová
13. December 2022
Nájom hrobového miesta č. MSU9/418
1006/2022
41,00 € Mesto Levice Beáta Šedová
13. December 2022
Nájom hrobového miesta č. CA/130
1011/2022
19,00 € Mesto Levice Slavomír Vrábel
13. December 2022
Zmluva o nájme bytu č. 4/042/1/2022
1072/2022
89,87 € Mesto Levice Antonín Tóth
12. December 2022
zabezpečenie služieb počas trvania Vianočných trhov 2022 - elektro úsek - prevádzka a údržba
1067/2022
2 450,00 € ELPRESS, v.o.s. Mesto Levice
9. December 2022
Nájom hrobového miesta č. EV8/423
964/2022
0,00 € Mesto Levice Helena Žiaková
9. December 2022
Zmluva o nájme bytu č. 4/029/1/2022
1065/2022
132,23 € Mesto Levice Janette Parizeková
8. December 2022
Nájom hrobového miesta č. RK1/326
406/2022
69,00 € Mesto Levice Katarína Nyúlová
8. December 2022
Nájom hrobového miesta č. MSU9/422
886/2022
20,50 € Mesto Levice Pavol Ovsenák
8. December 2022
Nájom hrobového miesta č. RK3/141
551/2022
8,50 € Mesto Levice Ľuboš Búžik
8. December 2022
Nájom hrobového miesta č. MS12/22
548/2022
27,00 € Mesto Levice Anna Tomaškinová
8. December 2022
Nájom hrobového miesta č. K/131
998/2022
29,00 € Mesto Levice Štefan Šinko