Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2023
Dodatok k poistnej zmluve
1125/2023
0,00 € PKF - Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. Mesto Levice
24. November 2023
Nájomná zmluva č. OSS-10768/2023
1126/2023
0,00 € Mesto Levice Helena Michňová
24. November 2023
Nájomná zmluva č. OSS - 7978/2023
1127/2023
0,00 € Mesto Levice Jozef Lakatoš
24. November 2023
Nájomná zmluva č. OSS - 3241/2023
1128/2023
0,00 € Mesto Levice Dameľ Rudinská
24. November 2023
Nájom hrobového miesta č. RK5/92
758/2023
82,00 € Mesto Levice Alica Dosedlová
24. November 2023
Kúpna zmluva
799/2023
1,00 € Mesto Levice Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. November 2023
Nájom hrobového miesta č. MS12/585
1056/2023
82,00 € Mesto Levice Jana Titurusová
24. November 2023
Nájomná zmluva č. OSS -10895/2023
1129/2023
0,00 € Mesto Levice Katarína Krizsmaneková
24. November 2023
Nájomná zmluva č. OSS - 10366/2023
1130/2023
0,00 € Mesto Levice Magdaléna Vašková
24. November 2023
Nájomná zmluva č. OSS - 9148/2023
1131/2023
0,00 € Mesto Levice Helena Černáková
24. November 2023
Nájomná zmluva č. OSS -9695/2023
1132/2023
0,00 € Mesto Levice Július Kováč
23. November 2023
Nájom hrobového miesta č. RK4/28
360/2023
82,00 € Mesto Levice Milan Kováčik
23. November 2023
Nájom hrobového miesta č. RK6/314
407/2023
82,00 € Mesto Levice Ingrid Gášeková
23. November 2023
Nájom hrobového miesta č. RK5/239
757/2023
82,00 € Mesto Levice Jana Barkócziová
23. November 2023
Nájom hrobového miesta č. MS12/445
847/2023
82,00 € Mesto Levice Ing. Alena Kosnáčová Krátka
23. November 2023
Nájom hrobového miesta č. RK5/120
1000/2023
82,00 € Mesto Levice JUDr. Anna Muríňová
22. November 2023
Kúpna zmluva
956/2023
7 200,00 € Mesto Levice Vladimír Škvarka
22. November 2023
Zmluva o dielo
1121/2023
184 528,80 € IZOMER s.r.o. Mesto Levice
22. November 2023
Výsadba rastlín vrátane ich starostlivosti
1123/2023
16 280,00 € green tree services s.r.o. Mesto Levice
20. November 2023
Zmluva o výpožičke
1103/2023
0,00 € Mesto Levice Služby občanom mesta Levice, s. r. o. (SOM Levice)