Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2023
Zámenná zmluva so zriadením Záložného práva
367/2023
0,00 € Mesto Nitra Neuvedené
14. Február 2023
Prenájom KC Zobor - stretávka
372/2023
160,00 € Mesto Nitra Roman Stolárik
14. Február 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu 71/2 Kolumbárium Selenec
386/2023
0,00 € Mesto Nitra Denisa Stretavská
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na poskyt. soc. služby v zariadeniach krízovej intervencie
393/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Nitra
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na poskyt. soc. služby v zariadeniach pre FO, ktoé sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
394/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra- lokalita č. 1 - Párovce, Mlynárce
300/2023
30 529,98 € Otakar Šabík Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra - lokalita č. 2 - Staré Mesto II, IV
301/2023
46 260,78 € Seman NR, s.r.o. Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra v lokalite č. 3 - Staré Mesto III
302/2023
12 713,40 € Zelené mesto, s.r.o. Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra v lokalite č.4 - SPU, P.Háje, Zobor, Dražovce, Kynek
303/2023
20 470,16 € Ľuboš Cibula Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra - lokalita č.5 - Chrenová I, IV
304/2023
55 058,98 € STAVSAD, s.r.o. Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra - lokalita č. 6- Chrenová II,III
305/2023
81 078,54 € RUDBECKIA, s.r.o. Mesto Nitra
13. Február 2023
Kúpna zmluva č. Z2023434_Z
378/2023
16 050,00 € Nomiland, s.r.o. Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra v lokalite č.7 - Klokočina I, Diely
306/2023
587 760,00 € Seman NR, s.r.o. Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra - lokalita č. 8 - Klokočina II
307/2023
42 170,40 € Otakar Šabík Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra v lokalite č. 9: Klokočina III, H.Krškany, D.Krškany
308/2023
63 228,05 € STAVSAD, s.r.o. Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údžba verejnej zelene v meste Nitra v lokalite č. 10 - Čermáň
309/2023
29 992,74 € GREENERY, s.r.o. Mesto Nitra
13. Február 2023
Nadštandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra v lokalite č. 11 - Mestský park
310/2023
37 511,09 € INEX-Hausgarden, s.r.o. Mesto Nitra
13. Február 2023
Nadštardardná údržba verejnej zelene v meste Nitra - lokalita č. 12 - I,Intenzitky
311/2023
33 725,86 € Ing. Peter Šuchter Mesto Nitra
13. Február 2023
Nájomná zmluva k HM Mestský Kolumbárium 88/E
360/2023
0,00 € Mesto Nitra Michal Beňo
13. Február 2023
Nájomná zmluva k HM Párovce 90/13
359/2023
0,00 € Mesto Nitra Dana Halászová