Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
733/2024
1 410,00 € Zápasnícky klub Corgoň Nitra Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
794/2024
10 018,00 € Zápasnícky klub Corgoň Nitra Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
812/2024
3 683,00 € Športový klub Slávia SPU DFA Nitra Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
816/2024
19 151,00 € BKM SPU Nitra Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
822/2024
2 946,00 € Latus o.z. Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo - Obnova Mestskej tržnice - odvodnenie atmosférickej vody a kanalizácia
900/2024
45 926,05 € Pro exteriér Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
823/2024
25 411,00 € HBK Nitrianski Rytieri, o. z. Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Udelenie licencie na použitie hudobných diel
1051/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Zmluva o výkone činnosti špotrového odborníka - trénera v rámci realizácie projektu "Dajme spolu gól"
1052/2024
0,00 € Ladislav Turba Mesto Nitra
24. Apríl 2024
lokálne opravy výtlkov cestného krytu technológiou infražiarenia na MC a chodníkoch
1053/2024
211 680,00 € CESTY Nitra, s.r.o. Mesto Nitra
23. Apríl 2024
Zmluva na poskytnutie služby - údržba verejnej zelene v Nitre lokalita SPU, P. Háje, Kynek, Zobor, Dražovce
1021/2024
34 968,00 € Ľuboš Cibula Mesto Nitra
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
694/2024
0,00 € Box Club Stavbár Nitra Mesto Nitra
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
740/2024
564,00 € NR94901 Mesto Nitra
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutie dotácie
749/2024
852,00 € VK SLÁVIA SPU NITRA Mesto Nitra
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
755/2024
1 057,00 € BKM SPU Nitra Mesto Nitra
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
818/2024
8 459,00 € Športový klub Topoľčianky Mesto Nitra
23. Apríl 2024
Poskytnutie strážnej služby na kultúrny podujatiach organizovaných a spoluorganizovaných Mestom Nitra
837/2024
20 000,00 € SOLID LIGAS s. r. o. Mesto Nitra
23. Apríl 2024
Prenájom KC Zobor - "prvé sväté prijímanie"
940/2024
60,00 € Mesto Nitra Eva Kocúrová
23. Apríl 2024
Poskytnutie finančného príspevku na projekt: Rezervované pre deti 2024
978/2024
500,00 € Nadácia ZSE Mesto Nitra
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní pomoci v tiesni na úseku civilnej ochany a integrovaného záchranného systému
627/2024
0,00 € Asociácia samaritánov Slovenskej republiky Mesto Nitra