Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2023
Zabezpečenie dožinkového pásma hudobného zoskupenia FS Sľažianka v rámci podujatia - Nitrianske hody a dožinky
2329/2023
200,00 € Jaroslav Magát Mesto Nitra
9. August 2023
Poskytnutie dotácie - Exteriérová panelová výstava o Cyrilo-metodskej ceste
1909/2023
1 500,00 € Mesto Nitra Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
9. August 2023
Zabezpečenie zdravotnej asistenčnej hliadky v rámci podujatia - púť na Kalvárii a Nitrianske hody a dožinky 2023
2268/2023
115,50 € Peter Sestrienka Mesto Nitra
9. August 2023
Zabezpečenie zdravotnej asistenčnej hliadky v rámci podujatia - púť na Kalvárii a Nitrianske hody a dožinky 2023
2270/2023
77,00 € Adam Ďuriš Mesto Nitra
9. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 885/2023 zo dňa 2.6.2023
2337/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Nitra
9. August 2023
Zmluva o spolupráci - výkopové práce súvisiace s pochovávaním, pochovávanie, exhumácie
2271/2023
0,00 € Mesto Nitra Roman Kastl - Marianum
9. August 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mlynárce 7/A
2272/2023
0,00 € Mesto Nitra Kristína Laurová
9. August 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Selenec 57/11
2280/2023
0,00 € Mesto Nitra Lucia Maier
9. August 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností k zmluve č.829/2022/SMS-PC
2281/2023
0,00 € Mesto Nitra Lucia Maier
9. August 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Selenec Kol.111/2
2282/2023
0,00 € Mesto Nitra Jozef Čambal
9. August 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu CSCM 24/G8
2283/2023
0,00 € Mesto Nitra Alena Surovková
9. August 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 593/8
2293/2023
0,00 € Mesto Nitra Ing. Milan Kršiak
9. August 2023
Dohoda o postústúpení práv a povinností č.07105/09
2292/2023
0,00 € Mesto Nitra Ing. arch. Vilma Dubravická
9. August 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Párovce 200/6
2291/2023
0,00 € Mesto Nitra Silvia Martošová
9. August 2023
Nájomná zmluva k HM CSCM 52/J7
2299/2023
0,00 € Mesto Nitra Juraj Grolich
9. August 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností k zmluve č.13913/13
2300/2023
0,00 € Mesto Nitra Ing. Miroslav Müller
9. August 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností k zmluve č.00081/16
2301/2023
0,00 € Mesto Nitra Oľga Heráková
9. August 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností č. 444-2023-SMS-PC
2328/2023
0,00 € Mesto Nitra Ivan Godál
9. August 2023
Nájomná zmluva k HM Párovce 67/2
2334/2023
0,00 € Mesto Nitra MUDr. Mária Godálová
9. August 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností č. 442-2023-SMS-PC
2333/2023
0,00 € Mesto Nitra Ivan Godál