Centrálny register zmlúv

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
69/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
19. Jún 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
70/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
19. Jún 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
71/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
19. Jún 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
72/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
18. Jún 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
67/2024
80,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
18. Jún 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
68/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
14. Jún 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
66/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
13. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 30.4.2021
65/2024
0,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
6. Jún 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
63/2024
0,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
6. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distr
64/2024
4 214,40 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
5. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľností parc. č. 5680/342, LV 904
62/2024
110,92 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
3. Jún 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovou
61/2024
0,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
3. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 1.12.2021, parcela C č.
60/2024
0,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
23. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným o
55/2024
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Malé Leváre
23. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dist
59/2024
337,15 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
23. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dist
58/2024
84,29 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
23. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dist
57/2024
337,15 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
22. Máj 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
56/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
21. Máj 2024
Zmluva o dielo č. BA/06 - Kniha Bratislavský kraj z vtáčej perspektívy
54/2024
525,00 € Zdenko Štefunko - Vydavateľstv Obec Malé Leváre
17. Máj 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovou
53/2024
0,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre