Centrálny register zmlúv

Mesto Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
449/2024
0,00 € Mesto Senica Emília Polakovičová
8. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
451/2024
0,00 € Mesto Senica Júlia Vachová
12. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
459/2024
0,00 € Mesto Senica Peter Krupčík
27. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
322/2024
0,00 € Mesto Senica Bc. Zuzana Stupavská
3. Jún 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
353/2024
0,00 € Mesto Senica Viliam Bobek
11. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
373/2024
0,00 € Mesto Senica Miroslav Malík
11. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
375/2024
0,00 € Mesto Senica Katarína Halabrínová
11. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
379/2024
0,00 € Mesto Senica Anna Petrášová
24. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
397/2024
0,00 € Mesto Senica Slavomír Kollár
25. Jún 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
408/2024
0,00 € Mesto Senica Eliška Vachová
25. Jún 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
409/2024
0,00 € Mesto Senica Milan Križánek
2. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
430/2024
0,00 € Mesto Senica Ľudmila Wolfová
8. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
448/2024
0,00 € Mesto Senica Miriam Jurková
8. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
450/2024
0,00 € Mesto Senica Mária Heribanová
8. Júl 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
452/2024
0,00 € Mesto Senica Lucia Križánková
12. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
460/2024
0,00 € Mesto Senica Štefánia Mahajová
17. Júl 2024
Dodatok č. 20 k zmluve o dielo zo dňa 21.11.1996 v znení neskorších zmien
461/2024
0,00 € Videoštúdio RIS, spol. s r.o. Mesto Senica
12. Júl 2024
Nájomná zmluva
456/2024
80,00 € Mesto Senica Ing. Eliška Kubišová
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
457/2024
42,00 € Mesto Senica Obec Gajary
12. Júl 2024
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní služieb (internet SNP784/2)
458/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Senica