Centrálny register zmlúv

Obec Smolenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 68 - 2023
68 - 2023
0,00 € Martin Konečný M&K&V Obec Smolenice
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.08.2023
Dodatok č.1 k 40 - 2023
3 516,00 € Altech MS, s.r.o. Obec Smolenice
20. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
č. 1177
13,28 € Jaroslav Čačka Obec Smolenice
20. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
č.1291
19,92 € Jaroslav Čačka Obec Smolenice
20. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1020592023
22 - 2023
47,25 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Smolenice
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice na rok 2023
10/dot./2023
600,00 € Poľovnícke združenie Smolenice - Lošonec Obec Smolenice
8. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.9.2023
Dodatok č.1 k 49 - 2023
6 014,00 € PS - MOS, s.r.o. Obec Smolenice
7. December 2023
Zmluva o nakladaní s odpadom
66 - 2023
0,00 € Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. Obec Smolenice
6. December 2023
Zmluva č. 62/2023 o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov
62 - 2023
1 952,16 € Harmónia n.o. OCEAN Obec Smolenice
6. December 2023
Zmluva č. 63/2023 o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov
63 - 2023
1 445,76 € Platanum n.o. Smolenice Obec Smolenice
6. December 2023
ZMLUVA O DIELO Č. 64 - 2023
64 -2023
9 705,00 € Ing. Richard Šimek Obec Smolenice
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101258
13,28 € Michal Masaryk Obec Smolenice
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101257
19,92 € Obec Smolenice Miloš Forner
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101256
19,92 € Obec Smolenice Miloš Forner
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101255
13,28 € Obec Smolenice Miloš Forner
30. November 2023
Zmluva č. 65/2023 o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár
65 - 2023
399,96 € Obec Smolenice Senior dom Terézia, n.o.
30. November 2023
Zmluva č. 60/2023 o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár
60 - 2023
1 453,08 € Obec Smolenice Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave
29. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230201255
19,92 € Obec Smolenice Jarmila Ponecová
27. November 2023
Zmluva č. 59/2023 o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár
59 - 2023
1 453,08 € Obec Smolenice Stacionár NÁŠ DOM n.o.
21. November 2023
Darovacia zmluva
2023/ZML/61 - finančný dar
1 100,00 € PhDr. Zuzana Rybová Obec Smolenice