Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
62/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Špulier
9. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
40/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Šuhajová
9. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
39/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Špulier
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
22/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Bobrovská
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
24/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Bobrovská
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
25/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Stanislava Kolejáková
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
26/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Stanislava Kolejáková
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
27/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Bútora
4. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
13/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ivona Kovaliková
4. Január 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
16/2023
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mgr. Beáta Stasová
3. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
09/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Borončová
3. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
11/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jana Kapalová
3. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
10/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Stopiaková
29. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1308/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1305/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1304/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1303/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1302/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1301/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1307/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková