Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. August 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
872/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dávid Šprlák
19. August 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
846/2022
2 701,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Matúš Macák
17. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
867/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Ondríková
15. August 2022
Zmluva o dielo č. 848/2022
848/2022
55 447,09 € MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
12. August 2022
Zmluva o odbere odpadu
849/2022
0,00 € monso s.r.o., Oravická 730/2, 027 12 Liesek Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
12. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
839/2022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
10. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2022/OE/O/1.9
301/2022
1 100,00 € Žilinský samosprávny kraj, Komenského 2622/48, 011 09 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
10. August 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
838/2022
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
9. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
825/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Monika Lieskovská
9. August 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 47/2009 o nájme nebytových priestorov
547/2022
1 349,83 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Bánska Bystrica
8. August 2022
Kúpna zmluva č. Z20228027_Z
803/2022
7 800,00 € JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 811 08 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
5. August 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
814/2022
370,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Nikola Kabáčová
5. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
808/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Gengelová
5. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
804/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Kalis
1. August 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2021_MPC_NP_PoP2_ZŠ_049
400/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O. BOX 58, 850 05 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
29. Júl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
798/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Lukáš Dulka
29. Júl 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
780/2022
71,33 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Matúš Kubás
29. Júl 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
532/2022
46,11 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tomáš Patek, Sára Šangalová
27. Júl 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
676/2022
111,71 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Barbora Záhorová, Ľubomír Záhora
27. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
785/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Zdenka Kováčová