Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. OL- 1147/2022
396/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Grif plus s.r.o.
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
112/2023
550,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
6. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
375/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martin Kabáč
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
344/2023
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek SLOVENSK7 SKAUTING, 108. ZBOR ORIEŠOK LIESEK
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
345/2023
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek OZ Materské centrum ANJELIČKOVO
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí financných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
346/2023
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek OZ RATOLESŤ, komunitné centrum bl. Zdenky
2. Marec 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
20/2023
74,10 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Zbojová
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
347/2023
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o. z.
1. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
360/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Marek Štober
1. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
340/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek NATUR-PACK, a.s.,
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
348/2023
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Združenie nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb
1. Marec 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
313/2023
99,30 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Zuzana Tkáčová
24. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
343/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martin Stas
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
327/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Helena Kubeková
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
326/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Vladislav Dreveniak
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
337/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Bobrovská
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
336/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Bobrovská
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
335/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Júlia Šprlová
17. Február 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
299/2023
7,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Parec
17. Február 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
297/2023
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIk OK