Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1301/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1307/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1306/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
1299/2022
0,00 € Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
27. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1281/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Šimanková
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1273/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Uhrová
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1272/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Uhrová
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1271/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Uhrová
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1270/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Helena Lacková
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1269/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Helena Lacková
16. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1254/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Kuboleková
16. December 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1258/2022
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
16. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1268/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Helena Lacková
16. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1267/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Kolejáková
16. December 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čimhová
1164/2022
255,00 € Obec Čimhová, Čimhová 20, 027 12 Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
14. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1245/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Uhrová
13. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 274/2022 podľa §9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
42/2022
50 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
7. December 2022
Dohoda č. 22/21/010/32
1220/2022
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo, Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
1. December 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
1208/2022
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
1. December 2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klientov čísla č. 22K112162
1207/2022
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek