Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. November 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
1016/2022
50,16 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Monika Karasová
16. November 2022
Dodatok k dohode o integračnom zámere
-CRZ-
0,00 € WEBY GROUP, s.r.o. Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1153/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Kubásová
8. November 2022
Zmluva o dielo č. 1147/2022
1147/2022
366 964,99 € Grif plus s.r.o. Obec Liesek
8. November 2022
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. OL-897-2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 897/2022
4 243,48 € Grif plus s.r.o. Obec Liesek
8. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1146/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Lieskovská
28. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022
1096/2022
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mesto Trstená, Bernoláková 96/8, 028 01 Trstená
28. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022
1011/2022
200,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Obec Čimhová
27. Október 2022
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
1117/2022
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Veronika Šrámeková
24. Október 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1097/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jakub Michalčík
21. Október 2022
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
1041/2022
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ing. Patrik Števaňák
18. Október 2022
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
1084/2022
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
18. Október 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1075/2022
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
7. Október 2022
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
1012/2022
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Roman Badura
7. Október 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1056/2022
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Timea Kubicová
5. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1000051765
1051/2022
0,00 € DSI DATA, a.s., A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
29. September 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
316/2022
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mgr. Monika Bošánska
28. September 2022
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
987/2022
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mgr. Martin Garek
26. September 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
1009/2022
89,79 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Lepáčková
23. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
999/2022
179,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek