Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2023
Zmluva o spolupráci
290/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek CARTA Slovakia, s. r. o.
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
1314/2022
660,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Špišská katolícka charita
10. Február 2023
Zmluva o prenájme priestorov KD
265
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Slovenský skauting 10. Zbor Trstená
6. Február 2023
Zmluva o prenájme priestorov KD
37/2023
1,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek 108. Zbor Oriešok Liesek
6. Február 2023
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
233/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martin Kubica
6. Február 2023
Zmluva o dielo
207/2023
5 940,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek KORAVOS s. r. o.
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
159/2023
30,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mesto Námestovo
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
158/2023
30 000,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek TJ SOKOL LIESEK
1. Február 2023
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
161/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Erika Piknová
1. Február 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
160/2023
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK
1. Február 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
186/2023
1,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Staničiarik o.z.
1. Február 2023
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
179/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Stanislav Bugaj
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
157/2023
7 000,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dobrovoľný hasičský zbor Liesek
27. Január 2023
Dohoda č. 23/21/054/39
187/2023
10 147,23 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
156/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Obec Čimhová
27. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
171/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
27. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
170/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Marmoľová
27. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
169/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Marmoľová
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
144/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Babinský
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
146/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Boča