Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2023

551/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Gemini Group s. r. o.
10. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
652/2023
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Barbora Kuráňová
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
631/2023
3 000,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dobrovoľná požiarna ochrana SR
28. Apríl 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
625/2023
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Sára Grmanová
25. Apríl 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
609/2023
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o. Potočná 2835/1A
21. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
536/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Peter Vrabček
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
461/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Magdaléna Matušisková
22. Marec 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
312/2023
74,10 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Peter Stas
17. Marec 2023
Zmluva o prevádzkovaní a nájme stavby
139/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Marec 2023
Zmluva o Nájme
183/2023
85,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ivan Motýľ, Staničná 3418/32, 027 12 Liesek
17. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
415/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Kubek
15. Marec 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
400/2023
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
13. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. OL- 1147/2022
396/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Grif plus s.r.o.
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
112/2023
550,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
6. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
375/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martin Kabáč
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
344/2023
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek SLOVENSK7 SKAUTING, 108. ZBOR ORIEŠOK LIESEK
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
345/2023
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek OZ Materské centrum ANJELIČKOVO
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí financných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
346/2023
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek OZ RATOLESŤ, komunitné centrum bl. Zdenky
2. Marec 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
20/2023
74,10 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Zbojová
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
347/2023
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o. z.