Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
709/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Bobrovská
24. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
706/2023
350,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK? spol. s.r.o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
23. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
697/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Benická
22. Máj 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
1236/2022
70,99 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Poláčková Miroslava, Liesek 700
18. Máj 2023
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
679/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
17. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
675/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Vrabčeková
16. Máj 2023
Servisná zmluva elektronický on-line riadiaci systém verejného osvetlenia
663/2023
432,00 € LED-SERVICE, s.r.o. Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
12. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
670/2023
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Lukáš Obrtáč
11. Máj 2023

551/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Gemini Group s. r. o.
10. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
652/2023
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Barbora Kuráňová
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
631/2023
3 000,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dobrovoľná požiarna ochrana SR
28. Apríl 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
625/2023
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Sára Grmanová
25. Apríl 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
609/2023
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o. Potočná 2835/1A
21. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
536/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Peter Vrabček
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
461/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Magdaléna Matušisková
22. Marec 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
312/2023
74,10 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Peter Stas
17. Marec 2023
Zmluva o prevádzkovaní a nájme stavby
139/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Marec 2023
Zmluva o Nájme
183/2023
85,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ivan Motýľ, Staničná 3418/32, 027 12 Liesek
17. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
415/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Kubek
15. Marec 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
400/2023
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca