Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2022
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
987/2022
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mgr. Martin Garek
26. September 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
1009/2022
89,79 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Lepáčková
23. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
999/2022
179,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
23. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1003/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Veronika Špulierová
23. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1000/2022
299,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
21. September 2022
Zmluva o dielo č. 012/2022
997/2022
30 638,24 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s.r.o., Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
20. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
973/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
20. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
979/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Róbert Zboja
9. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
959/2022
320,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Katarína Chovančáková
9. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
963/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Vladimír Kubek
9. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
963/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Vladimír Kubek
5. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
930/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Simona Obrtáčová
5. September 2022
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
906/2022
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Adrián Motýľ
5. September 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
871/2022
71,33 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Lucie Holubcová
30. August 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
908/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Katarína Stasov
26. August 2022
Zmluva o dielo č. 897/2022
897/2022
53 552,32 € Grifplus,a.s. Oravická 87, 027 12 Liesek Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
26. August 2022
Zmluva o výpožičke kompostera
896/2022
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Koneční uživatelia
19. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.22-514-04926
285/2022
1 200,00 € Fond na podporu umenia, Cukrova 14, 811 08 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
19. August 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
872/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dávid Šprlák
19. August 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
846/2022
2 701,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Matúš Macák