Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
149/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Boča
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
150/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Boča
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
151/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Boča
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
152/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Boča
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
155/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Iveta Poláčiková
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
154/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Iveta Poláčiková
24. Január 2023
Dodatok č. 6. k Rámcovej zmluve č. Z60090006
94/2022
0,00 € EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
24. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
101/2023
49,24 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Gabriela Hucíková
24. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
125/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Oklapková
24. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
123/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Oklapková
24. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
132/2023
73,87 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Lucia Kotlebová
24. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
122/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Oklapková
18. Január 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čimhová
102/2023
425,00 € Obec Čimhová, Čimhová 20, 027 12 Čimhová Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
17. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
88/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Petráková
17. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
89/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Petráková
17. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
91/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Macák
17. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
90/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Petráková
14. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
67/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Vladimír Kubek
12. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
66/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Vladimír Kubek
12. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
63/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Špulier