Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2022
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
1117/2022
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Veronika Šrámeková
24. Október 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1097/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jakub Michalčík
21. Október 2022
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
1041/2022
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ing. Patrik Števaňák
18. Október 2022
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
1084/2022
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
18. Október 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1075/2022
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
7. Október 2022
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
1012/2022
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Roman Badura
7. Október 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1056/2022
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Timea Kubicová
5. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1000051765
1051/2022
0,00 € DSI DATA, a.s., A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
29. September 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
316/2022
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mgr. Monika Bošánska
28. September 2022
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
987/2022
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mgr. Martin Garek
26. September 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
1009/2022
89,79 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Lepáčková
23. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
999/2022
179,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
23. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1003/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Veronika Špulierová
23. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1000/2022
299,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
21. September 2022
Zmluva o dielo č. 012/2022
997/2022
30 638,24 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s.r.o., Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
20. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
973/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
20. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
979/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Róbert Zboja
9. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
959/2022
320,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Katarína Chovančáková
9. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
963/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Vladimír Kubek
9. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
963/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Vladimír Kubek