Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000817633N
152/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000817630T
149/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000817630T
149/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000817631R
150/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000817631R
150/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000817632P
151/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000817632P
151/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000817629E
148/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000817629E
148/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000817628G
147/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000817628G
147/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000817630T
146/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000817630T
146/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
5. Október 2022
Zmluva o dielo
145/2022
0,00 € RAMEKO, s.r.o., Čaklov č. 6, 094 35 Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
3. Október 2022
Zmluva č. 02/NPK151/2022 o nájme nebytových priestorov
142/2022
1 550,38 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce ŠVAHLA, s.r.o., Chotčanská 203/101, 091 01 Stropkov
3. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00111/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Eva Pelechová, Májová 737/22, 068 01 Medzilaborce
3. Október 2022
Zmluva číslo 891/7/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
141/2022
900,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Medzilaborce
3. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00110/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Helena Prokopčákková, Borov 23,068 01 Medzilaborce
3. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
0013/2022
48,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Želmíra Ivanovičová, Třebíčska 11, 066 01 Humenné
3. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00112/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Viktória Šeptáková, kpt. Nálepku 436, 068 01 Medzilaborce