Centrálny register zmlúv

Obec Spišské Bystré

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
48/2024
350,00 € Obec Spišské Bystré Dominika Miškovičová
5. Marec 2024
Zmluva č. 09/2024 o poskytnutí dotácie na rok 2024
41/2024
1 000,00 € Obec Spišské Bystré Slovenský Červený kríž, Územný spolok Poprad
5. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
42/2024
350,00 € Obec Spišské Bystré Győriová Anna
5. Marec 2024
Zmluva č. 03/2024 o poskytnutí dotácie na rok 2024
43/2024
1 000,00 € Obec Spišské Bystré Klub vojenskej histórie Tatry Spišské Bystré
5. Marec 2024
Zmluva č. 11/2024 o poskytnutí dotácie na rok 2024
44/2024
700,00 € Obec Spišské Bystré Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
5. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
45/2024
150,00 € Obec Spišské Bystré Thi Nga Nguyen
28. Február 2024
Zmluva č. 01/2024 o poskytnutí dotácie na rok 2024
38/2024
1 000,00 € Obec Spišské Bystré Športový klub mládeže Spišské Bystré
28. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 19/2024_3
39/2024
75,00 € Obec Spišské Bystré Lučivnianska spoločnosť IVAN a spol., p.s.
28. Február 2024
Dodatok č. 14 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Spišské Bystré
40/2024
0,00 € Brantner Poprad, s.r.o. Obec Spišské Bystré
22. Február 2024
Zmluva č. 06/2024 o poskytnutí dotácie na rok 2024
31/2024
2 500,00 € Obec Spišské Bystré Stolnotenisový oddiel /STO/ Spišské Bystré
22. Február 2024
Zmluva č. 12/2024 o poskytnutí dotácie na rok 2024
32/2024
500,00 € Obec Spišské Bystré Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Oblastný výbor Poprad
22. Február 2024
Zmluva č. 10/2024 o poskytnutí dotácie na rok 2024
33/2024
1 200,00 € Obec Spišské Bystré Rovienka
22. Február 2024
Zmluva č. 02/2024 o poskytnutí dotácie na rok 2024
34/2024
250,00 € Obec Spišské Bystré ZO SZV Spišské Bystré
22. Február 2024
Zmluva č. 07/2024 o poskytnutí dotácie na rok 2024
35/2024
9 000,00 € Obec Spišské Bystré Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Bystré
22. Február 2024
Zmluva č. 04/2024 o poskytnutí dotácie na rok 2024
36/2024
10 000,00 € Obec Spišské Bystré OFK 1934 Spišské Bystré
20. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
30/2024
350,00 € Obec Spišské Bystré Ing. Denisa Dronzeková
16. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
29/2024
150,00 € Obec Spišské Bystré Súkromná základná umelecká škola Nobela
15. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
28/2024
350,00 € Obec Spišské Bystré Škyrta Marián
12. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 13/2024/1
27/2024
180,80 € Obec Spišské Bystré Martin Pavliga
6. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 17/2024_1
24/2024
525,00 € Obec Spišské Bystré Ing. Jaroslav Kubičko