Centrálny register zmlúv

Obec Spišské Bystré

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
63/2024
160,00 € Základná škola s materskou školou Obec Spišské Bystré
4. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
64/2024
350,00 € Obec Spišské Bystré Patrícia Bukovinská
4. Apríl 2024
Zmluva č. 05/2024 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
65/2024
6,70 € Obec Spišské Bystré Natália Magyarová
4. Apríl 2024
Zmluva číslo 4/2024-10 o prenájme miesta na pohrebisku Spišské Bystré
66/2024
20,00 € Obec Spišské Bystré Natália Magyarová
28. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní stravy
62/2024
0,00 € Jedáleň-M.O., s.r.o. Obec Spišské Bystré
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 19/2024_4
60/2024
75,00 € Obec Spišské Bystré Urbariát - pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré
27. Marec 2024
Zmluva o dielo
61/2024
Doplnená
40 863,35 € SAGANSPORT s.r.o. Obec Spišské Bystré
26. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície
58/2024
0,00 € Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Obec Spišské Bystré
26. Marec 2024
Zmluva č. 324 0942 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
59/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Spišské Bystré
25. Marec 2024
Zmluva o nájme
54/2024
377,00 € Obec Spišské Bystré Margita Hlaváčová
25. Marec 2024
Zmluva o nájme
55/2024
378,72 € Obec Spišské Bystré Apartments ADANA s.r.o.
25. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
56/2024
350,00 € Obec Spišské Bystré MUDr. Heržák Michal
25. Marec 2024
Zmluva o dielo
57/2024
38 267,96 € ToP electric, s.r.o. Obec Spišské Bystré
22. Marec 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
53/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby č. RA-SNCA/20207940 Obec Spišské Bystré
21. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
52/2024
160,00 € Základná škola s materskou školou Obec Spišské Bystré
18. Marec 2024
Zmluva číslo 3/2024-5 o prenájme miesta na pohrebisku Spišské Bystré
50/2024
10,00 € Obec Spišské Bystré Danka Orolinová
18. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
51/2024
301,20 € Obec Spišské Bystré Thi Nga Nguyen
14. Marec 2024
Zámenná zmluva
49/2024
0,00 € Obec Spišské Bystré Jozef Dominik, Marta Dominiková
12. Marec 2024
Zmluva č. 05/2024 o poskytnutí dotácie na rok 2024
46/2024
100,00 € Obec Spišské Bystré Slovenský zväz chovateľov, Oblastný výbor Poprad
12. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
47/2024
61,80 € Slovak Telekom, a.s. Obec Spišské Bystré