Centrálny register zmlúv

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Memorandum o spolupráci MEM/AU/10/2024
ZoVS 2024/01
0,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 1/2024
PrZ 2024/01
490,00 € Ing. Ján Reľovský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZoD 2024/01
150,00 € Petr Jedlička Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2024
ZVYP 2024/02
0,00 € Stredoslovenská galéria Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Marec 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
zml 2024/02
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 2440388944
KuZ 2024/06
568,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 1/2024
KuZ 2024/01
700,00 € Marta Vargovičová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 2/2024
KuZ 2024/02
3 230,00 € Akad. soch. Imrich Svitana Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 3/2024
KuZ 2024/03
600,00 € Mgr. art. Peter Valiska- Timečko Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 4/2024
KuZ 2024/04
1 840,00 € Mgr. art. Monika Germušková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 5/2024
KuZ 2024/05
2 600,00 € PhDr. Edita Vološčuková, PhD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Licenčná zmluva č. 1/2024
LZ 2024/01
0,00 € Mgr. art. Slavomír Durkaj Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Licenčná zmluva č. 2/2024
LZ 2024/02
0,00 € Akad. soch. Imrich Svitana Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Licenčná zmluva č. 3/2024
LZ 2024/03
0,00 € Mgr. art. Peter Valiska- Timečko Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Licenčná zmluva č. 4/2024
LZ 2024/04
0,00 € Mgr. art. Monika Germušková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Licenčná zmluva č. 5/2024
LZ 2024/05
0,00 € PhDr. Edita Vološčuková, PhD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 1/2024
DZ 2024/01
700,00 € Mgr. art. Slavomír Durkaj Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 2/2024
DZ 2024/02
1 300,00 € Mgr. art. Paulína Halasová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 3/2024
DZ 2024/03
3 100,00 € Daniela Kapráľová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 4/2024
DZ 2024/04
3 350,00 € Akad. soch. Imrich Svitana Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi