Centrálny register zmlúv

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. August 2022
Zmluva o umeleckom výkone
ZoD 2022/33
200,00 € Adam Hrušovský Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Kúpna zmluva č. 11/2022
KuZ 2022/11
800,00 € Akad. mal. Eva Končeková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Licenčná zmluva č. 15/2022
LZ 2022/35
0,00 € Akad. mal. Eva Končeková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/20
100,00 € Akad. mal. Marián Hennel Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Kúpna zmluva č. 10/2022
KuZ 2022/10
1 000,00 € Akad. mal. Marián Hennel Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Licenčná zmluva č. 14/2022
LZ 2022/34
0,00 € Akad. mal. Marián Hennel Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2022
Darovacia zmluva č. 7/2022
DZ 2022/07
1 000,00 € Akad. mal. Marián Hennel Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2022
Licenčná zmluva č. 23/2022
LZ 2022/23
0,00 € Akad. mal. Marián Hennel Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/18
100,00 € Akad. mal. Zdeněk Jeřábek Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/21
100,00 € Akad. soch. Imrich Svitana Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
ZoD 2022/23
100,00 € Akad. soch. Otto Korkoš Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Kúpna zmluva č. 12/2022
KuZ 2022/12
1 000,00 € Akad. soch. Otto Korkoš Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
Licenčná zmluva č. 16/2022
LZ 2022/16
0,00 € Akad. soch. Otto Korkoš Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2022
Darovacia zmluva č. 9/2022
DZ 2022/09
900,00 € Akad. soch. Otto Korkoš Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2022
Licenčná zmluva č. 25/2022
LZ 2022/25
0,00 € Akad. soch. Otto Korkoš Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2022
Darovacia zmluva č. 8/2022
DZ 2022/08
400,00 € Alan Hyža Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2022
Licenčná zmluva č. 24/2022
LZ 2022/24
0,00 € Alan Hyža Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. August 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/05
0,00 € Alena Adamíková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Máj 2022
Komisionárska zmluva
KZ 2022/04
229,50 € ARTINBOX, s.r.o. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
ZVYP 2022/02
0,00 € Banícke múzeum v Rožňave Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi