Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2022
Dodatok č. 1/2022/BSK k Zmluve č. 15/2022/BSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2022/BSK k Zmluve č. 15/2022/BSK o poskytnutí finančného príspevku
4 420,00 € Betánia Senec, n.o. Trnavský samosprávny kraj
25. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/S/GA/0108 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/S/GA/0108
1 000,00 € BIKERI MATÚŠKOVEJ ZEME - MATYUSFÖLDI BRINGÁSOK Trnavský samosprávny kraj
21. Júl 2022
Zmluva č. 2022/ORG/P/F/DS/0512 o poskytnutí grantu
2022/ORG/P/F/DS/0512
10 000,00 € BPV pre kultúrny život občanov Trnavský samosprávny kraj
31. Január 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
0,00 € Brook Partners Law Firm, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
17. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/S/TT/0393 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/S/TT/0393
1 000,00 € BS floorball Academy Trnavský samosprávny kraj
19. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/HC/0214 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/HC/0214
500,00 € C.I.N. (cin - ako "puto") Trnavský samosprávny kraj
27. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/TT/0478 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/TT/0478
1 100,00 € CANTICA SACRA TYRNAVIAE Trnavský samosprávny kraj
7. Júl 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/SE/0327 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/SE/0327
2 020,00 € CANTILENA Trnavský samosprávny kraj
7. September 2022
Zmluva č. 47-PR/RDGaOP/4618/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 47-PR/RDGaOP/4618/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € CBS spol, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
6. Apríl 2022
Zmluva č. 2022/ORG/P/R/HC/0001 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/P/R/HC/0001
14 223,00 € Cech vinárov Hlohovecka o. z. Trnavský samosprávny kraj
23. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/HC/0221 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/HC/0221
1 500,00 € Cech vinárov Hlohovecka o. z. Trnavský samosprávny kraj
31. Marec 2022
Zmluva č. 2022/ORG/P/R/PN/0015 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/P/R/PN/0015
11 127,00 € Centrum architektúry Trnavský samosprávny kraj
31. Január 2023
Zmluva č. 34/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 34/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
12 000,00 € Centrum bezbariérovej komunikácie Trnavský samosprávny kraj
27. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
10 608,00 € Centrum detskej reči n.o. Trnavský samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/P/K/TT/0392 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/P/K/TT/0392
1 100,00 € Centrum Koburgovo, n.o. Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-017-OÚ
2022-017-OÚ
0,00 € Centrum podporných služieb Trnavský samosprávny kraj
30. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-017-OÚ
Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-017-OÚ
0,00 € Centrum podporných služieb Trnavský samosprávny kraj
20. December 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
0,00 € Centrum podporných služieb Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva č. 33/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 33/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
21 120,00 € Centrum pomoci pre rodinu Trnavský samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva č. 8/2023/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Zmluva č. 8/2023/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
49 788,00 € Centrum pomoci pre rodinu Trnavský samosprávny kraj