Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Dohoda_Orange_Slovensko
313/2024
2 100,00 € Mesto Prievidza Orange Slovensko, a. s.
16. Máj 2024
Zmluva o užívaní č. 1/2024
311/2024
0,00 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (v skratke SMMP, s. r. o.) Mesto Prievidza
15. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 03/23 uzatvorenej dňa 30.01.2023
306/2024
1 842,37 € Mesto Prievidza Dominik Matiaško
15. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 31/22
307/2024
154,63 € Mesto Prievidza Ars Preuge, občianske združenie
15. Máj 2024
Dodatok č.. 9 k Nájomnej zmluve č. 02/11 uzatvorenej dňa 30.05.2011
308/2024
2 641,19 € Mesto Prievidza Tatiana Krasková - ALMENA
15. Máj 2024
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
309/2024
1,00 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Katarína Tarabčíková
14. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
303/2024
0,00 € Stanislav Veľký Mesto Prievidza
14. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 04/24
304/2024
575,00 € Mesto Prievidza Dávid Fajer
14. Máj 2024
Dodatok č.1 z Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č.100/2013/OZ/4.0 zo dňa 07.01.2013
305/2024
0,00 € Mesto Prievidza Ing. Zoltán Kladivík - PROFIN CAR
13. Máj 2024
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
293/2024
1,29 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza 1. Pavel Priehoda, 2. Martina Priehodová
13. Máj 2024
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
296/2024
1,36 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Dušan Kováčik
13. Máj 2024
Zmluva_o_buducej_zmluve_o_zriadeni_vecneho_bemena_ Schmidt_Bahna
301/2024
4 744,00 € Mesto Prievidza Ing. Martina Schmidt, Samuel Bahna
13. Máj 2024
Potraviny - Pekárenský tovar a čerstvé pečivo do MŠ
291/2024
46 589,68 € Poľnohospodárske družstvo podielníkov Veľké Uherce Mesto Prievidza
13. Máj 2024
Potraviny - Rôzne potravinárske výrobky do MŠ
292/2024
55 502,78 € INMEDIA, spol. s r.o. Mesto Prievidza
13. Máj 2024
Potraviny - Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky do MŠ
294/2024
7 912,06 € INMEDIA, spol. s r.o. Mesto Prievidza
13. Máj 2024
Potraviny - Mlieko, mliečne výrobky do MŠ
295/2024
71 384,08 € INMEDIA, spol. s r.o. Mesto Prievidza
13. Máj 2024
Potraviny - Živočíšne, rastlinné oleje a tuky do MŠ
297/2024
5 499,54 € INMEDIA, spol. s r.o. Mesto Prievidza
13. Máj 2024
Potraviny - Konzerované ryby do MŠ
298/2024
1 728,96 € INMEDIA, spol. s r.o. Mesto Prievidza
13. Máj 2024
Potraviny - Výrobky z ovocia a zeleniny do MŠ
299/2024
35 674,76 € INMEDIA, spol. s r.o. Mesto Prievidza
13. Máj 2024
Potraviny - Čerstvé ovocie a zeleniny do MŠ
300/2024
103 742,24 € PAM fruit s.r.o. Mesto Prievidza