Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí príspevku z rozpočtu mesta na rok 2024
92/2024
22 000,00 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (v skratke SMMP, s. r. o.) Mesto Prievidza
21. Február 2024
Zabezpečovanie stravovania pre Spojenú školu internátnu
93/2024
0,00 € Spojená škola internátna Mesto Prievidza
21. Február 2024
Zmluva_o_buducej_zmluve_o_zriadeni_vecneho_bremena_ Mizerakova_Gebrlin
96/2024
300,00 € Mesto Prievidza Ľubomír Gebrlín, Ivana Mizeráková
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
0087/2024
4 000,00 € Mesto Prievidza Slovenský rybársky zväz
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
0088/2024
800,00 € Mesto Prievidza Olympijský klub Prievidza
20. Február 2024
Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve o zariaďované služieb v odpadovom hospodárstve ("BRO")
90/2024
0,00 € Prievidzské odpadové hospodárstvo, s.r.o. (v skrátenej forme POH, s.r.o.) Mesto Prievidza
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
87/2024
4 000,00 € Mesto Prievidza Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Prievidza
19. Február 2024
Zmluva_o_buducej_zmluve_o_zriadeni_vecneho_bremena_Phillippe_Frederic_Martin_Pales
85/2024
426,67 € Mesto Prievidza Philippe Frederic Martin Páleš
19. Február 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 10A/2021 o poskytovaní sociálnej služby a platení úhrady za poskytované sociálne služby
1148/2023
0,00 € Neuvedené Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
19. Február 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 10B/2021 o poskytovaní sociálnej služby a platení úhrady za poskytované sociálne služby
1149/2023
0,00 € Neuvedené Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
19. Február 2024
Príloha k nájomnej zmluve č. 18/2016 - Splátkový kalendár - Energie a služby
84/2024
16 210,00 € Mesto Prievidza Spojená škola internátna
16. Február 2024
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
76/2024
1,01 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza 1. Peter Chudý, 2. Renáta Chudá
16. Február 2024
Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 31/23
77/2024
55 555,00 € Mesto Prievidza Mgr. Lucia Bendová
16. Február 2024
"Rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ s MŠ Ul. P. Dobšinského
2024/78
2 184,00 € ION s.r.o. Mesto Prievidza
16. Február 2024
Zmluva o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z oblasti koordinácie bezpečnosti na stavenisku
2024/79
759,00 € JKBOZ s.r.o. Mesto Prievidza
16. Február 2024
Mandátna zmluva "Rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ s MŠ Ul. P. Dobšinského"
78/2024
2 184,00 € Mesto Prievidza ION s.r.o
16. Február 2024
Zmluva o poradenstve a zabezpečení vybraných činnosti z oblasti koordinácie bezpečnosti na stavenisku
79/2024
759,00 € Mesto Prievidza JKBOZ s. r. o.
15. Február 2024
Zmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena_Pavlina_Bakaiova
74/2024
0,00 € Mesto Prievidza Pavlína Bakaiová
15. Február 2024
Dodatok_1_k_ZoBZoZVB_BAU+_B_Development
75/2024
0,00 € Mesto Prievidza BAU+ B Development s.r.o.
14. Február 2024
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
70/2024
1,27 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Adriana Divékyová