Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
584/2022
0,00 € 1. Ing. Miroslav Došek, Mgr. Daša Došeková, 2. Ing. Igor Cesnek, Ing. Bibiána Cesneková, 3. Ing. Edmund Glevitzký, Ing. Danica Glevitzká, 4. Saša Dragaš, 5. Roman Remiš, Iveta Remišová, 6. Ing. Ľuboš Krivošík, Lenka Krivošíková Mesto Prievidza
23. September 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 25/18
585/2022
0,00 € 1. Ing. Miroslav Došek, Mgr. Daša Došeková, 2. Ing. Igor Cesnek, Ing. Bibiána Cesneková, 3. Ing. Edmund Glevitzký, Ing. Danica Glevitzká, 4. Saša Dragaš, 5. Roman Remiš, Iveta Remišová, 6. Ing. Ľuboš Krivošík, Lenka Krivošíková Mesto Prievidza
6. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí záruky - Dodatok č. 1 - Pišťánek, Lúčky Prievidza
413/2022
0,00 € 1. Lúčky Prievidza, s.r.o., 2. Richard Pišťánek Mesto Prievidza
16. Január 2023
Dohoda č. 32/22 o zrušení predkupného práva
15/2023
0,00 € 1. Marek Dolník, 2. Beatrix Dolníková Mesto Prievidza
3. Máj 2022
Kúpna zmluva č. 12/21 (SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kúpna zmluva č. 12/21
910,00 € 1. Mesto Prievidza, 2. Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, Prievidza Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
18. Máj 2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku ( Hojč, Hojčová)
300/2022
1,25 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Ing. Igor Hojč, Mária Hojčová
23. Máj 2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku (Ha Xuan, Tran Thi)
305/2022
1,14 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Ing. Mai Ha Xuan, Nhung Tran Thi
23. Máj 2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku (Dana Schniererová)
306/2022
1,31 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Dana Schniererová
26. Máj 2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku ( Vladimír Janek)
316/2022
1,01 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Vladimír Janek
27. Máj 2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku (Pamula, Pamulová)
318/2022
1,47 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Miroslav Pamula, Lívia Pamulová
27. Máj 2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku (Ľuboslava Straková)
319/2022
1,14 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Ľuboslava Straková
27. Máj 2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku (Mišovic, Mišovicová)
320/2022
0,97 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Rudolf Mišovic, Zdenka Mišovicová
13. Jún 2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku (Bc. Viera Preissová)
359/2022
1,25 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Bc. Viera Preissová
14. Jún 2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku (Mgr. Ivan Benca)
362/2022
1,53 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Mgr. Ivan Benca
14. Jún 2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku (Imríšek, Imríšková)
363/2022
1,23 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Tibor Imríšek, Marcela Imríšková
24. Jún 2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku (Magdaléna Uríková)
392/2022
1,08 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Magdaléna Uríková
27. Jún 2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku (Jana Pallová)
394/2022
1,39 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Jana Pallová
27. Jún 2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku (Udvardi, Udvardiová)
395/2022
1,23 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Miroslav Udvardi, Jana Udvardiová
7. Júl 2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku (Caňo, Caňová)
418/2022
1,37 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Jozef Caňo, Ľubica Caňová
7. Júl 2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku (Ložek, Ložeková)
420/2022
1,36 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Ing. Roman Ložek, Blanka Ložeková