Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
195/2024
783,00 € Mesto Prievidza Obchodná akadémia , F. Madvu 2, Prievidza
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
196/2024
1 535,00 € Mesto Prievidza FanNecpaly
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
197/2024
298,00 € Mesto Prievidza Hornonitrianska knižnica Prievidza
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
198/2024
995,00 € Mesto Prievidza Hornonitrianska knižnica Prievidza
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
199/2024
1 755,00 € Mesto Prievidza Hornonitrianska knižnica Prievidza
12. Apríl 2024
ZoPVD_Jaroslav_Vojtas_Ivona_Vojtasova
186/2024
1,25 € Mesto Prievidza; OSBD Ing. Jaroslav Vojtáš, PhDr. Ivona Vojtášová
11. Apríl 2024
Zmluva_o_buducej_zmluve_o_zriadenie_vecneho_bremena_Rigo_Marian_Rigova_Anna_Rigova_Nikola_Szabo_Martin
184/2024
2 209,00 € Mesto Prievidza Marián Rigo, Anna Rigová, Nikola Rigová, Martin Szabó
11. Apríl 2024
Zmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena_PTH_Ul.Gorkeho
185/2024
475,00 € Mesto Prievidza Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s.
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby - Samaritánka, n. o.
179/2024
0,00 € Mesto Prievidza SAMARITÁNKA, n. o.
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. 121/2024/2.4.1 na výkon stavebného dozoru "Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa - II.etapa"
180/2024
0,00 € RESTADO s.r.o. Mesto Prievidza
9. Apríl 2024
Dohoda 24/12/060/97 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska
165/2024
9 418,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi Mesto Prievidza
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti geodetických prác
176/2024
0,00 € GEOSKTEAM s.r.o. Mesto Prievidza
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z401405DVX4
175/2024
712 346,92 € Ministerstvo práce, socálnych vecí a rodiny Mesto Prievidza
5. Apríl 2024
Poistná zmluva č. 11-14634
170/2024
270,00 € Union poisťovňa, a. s. Mesto Prievidza
5. Apríl 2024
Darovacia zmluva
173/2024
0,00 € SAD Prievidza a.s. Mesto Prievidza
4. Apríl 2024
Zmluva č. 1424 139 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
166/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Prievidza
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
172/2024
575,00 € Mesto Prievidza Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
171/2024
260,00 € Mesto Prievidza Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
169/2024
755,00 € Mesto Prievidza Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
4. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov
167/2024
30 137,76 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Prievidza