Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2024
Dohoda č. 24/12/054/6 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
168/2024
5 086,80 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Prievidza
27. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby - Sýkorka, n. o.
158/2024
0,00 € Mesto Prievidza Sýkorka, n. o.
27. Marec 2024
Zmluva_o_buducej_zmluve_o_zriadeni_vecneho_bremena_Vladimira_Baginova_Eduard_Bagin_kanalizacia
160/2024
13 432,00 € Mesto Prievidza Vladimira Baginová, Eduard Bagin
22. Marec 2024
Zmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena_Adrian_Laluha
157/2024
300,00 € Mesto Prievidza Adrián Laluha
21. Marec 2024
Nájomná zmluva ZŠ Dobšinského - voľby prezidenta 2024
149/24
900,00 € ZŠ s MŠ, P. Dobšinského Mesto Prievidza
21. Marec 2024
Nájomná zmluva ZŠ Malonecpalská ul. - voľby prezidenta 2024
150/24
300,00 € ZŠ s MŠ, Malonecpalská ul. Mesto Prievidza
21. Marec 2024
Nájomná zmluva ZŠ Ul. energetikov - voľby prezidenta 2024
151/24
400,00 € ZŠ, Ul. energetikov Mesto Prievidza
21. Marec 2024
Nájomná zmluva ZŠ Mariánska ul. - voľby prezidenta 2024
152/24
100,00 € ZŠ, Mariánska ulica Mesto Prievidza
21. Marec 2024
Dohoda o ukonční Servisnej zmluvy (k čast č.2 - Servis exisujúceho kamerového systému MSP) o vykonávaní pravidelných profylaktických prehliadok a momozáručného servisu, opráv a údržby
147/2024
0,00 € INVIZO s.r.o. Mesto Prievidza
21. Marec 2024
Nájomná zmluva - voľby prezidenta 2024
149/2024
900,00 € Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza Mesto Prievidza
21. Marec 2024
Nájomná zmluva - voľby prezidenta 2024
150/2024
300,00 € Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza Mesto Prievidza
21. Marec 2024
Nájomná zmluva - voľby prezidenta 2024
151/2024
400,00 € Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza Mesto Prievidza
21. Marec 2024
Nájomná zmluva - voľby prezidenta 2024
152/2024
100,00 € Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza Mesto Prievidza
21. Marec 2024
Nájomná zmluva ZŠ Ul. Chalupku - voľby prezidenta 2024
153/24
500,00 € ZŠ, S. Chalupku Mesto Prievidza
21. Marec 2024
Nájomná zmluva OA Ul. Madvu - voľby prezidenta 2024
154/24
200,00 € Obchodná akadémia Mesto Prievidza
21. Marec 2024
Nájomná zmluva SOŠ Nábr. Kalinčiaka - voľby prezidenta 2024
155/24
100,00 € SOŠ, J. Kalinčiaka Mesto Prievidza
21. Marec 2024
Nájomná zmluva Gymnázium Matice slovenskej - voľby prezidenta 2024
156/24
200,00 € Gymnázium V. B. Nedožerského Mesto Prievidza
21. Marec 2024
Nájomná zmluva - voľby prezidenta 2024
153/2024
500,00 € Základná škola, Ulica S. Chalupku 313/14, Prievidza Mesto Prievidza
21. Marec 2024
Nájomná zmluva - voľby prezidenta 2024
154/2024
200,00 € Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza Mesto Prievidza
21. Marec 2024
Nájomná zmluva - voľby prezidenta 2024
155/2024
100,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza (skrátený názov "SOŠ Pr Mesto Prievidza