Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Splátkový kalendár - služby na r. 2024, Meštiansky dom
324/2024
1 832,00 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (v skratke SMMP, s. r. o.) Mesto Prievidza
22. Máj 2024
Splátkový kalendár - služby r. 2024 Mestský úrad B
325/2024
24 124,80 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (v skratke SMMP, s. r. o.) Mesto Prievidza
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k dohode o vzájomnej spolupráci č.1093/2023/2.4.1
321/2024
0,00 € SPAK-EKO a.s. Mesto Prievidza
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
322/2024
7 393,00 € Mesto Prievidza Mestský športový hokejový klub – mládež Prievidza, n. o.
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
323/2024
0,00 € Wolters Kluwer SR s.r.o. Mesto Prievidza
20. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby - Služby pre seniorov, n. o.
314/2024
0,00 € Mesto Prievidza Služby pre seniorov, n. o.
20. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 03/24
315/2024
0,00 € Mesto Prievidza Blažena Csovariová
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
316/2024
9 955,00 € Mesto Prievidza Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
317/2024
1 795,00 € Mesto Prievidza FSC PRIEVIDZA (FUTSALOVÝ CLUB PRIEVIDZA)
20. Máj 2024
Dohoda_Jana_Vidova_zavazkove_VB
319/2024
0,00 € Ing. Jana Vidová Mesto Prievidza
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
318/2024
1 015,00 € Mesto Prievidza VATEL, s.r.o.
20. Máj 2024
Zmluva o dielo "Chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul.J.Francisciho"
320/2024
6 626,88 € LEMAS spol.s.r.o. Mesto Prievidza
17. Máj 2024
Dohoda_Orange_Slovensko
313/2024
2 100,00 € Mesto Prievidza Orange Slovensko, a. s.
16. Máj 2024
Zmluva o užívaní č. 1/2024
311/2024
0,00 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (v skratke SMMP, s. r. o.) Mesto Prievidza
15. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 03/23 uzatvorenej dňa 30.01.2023
306/2024
1 842,37 € Mesto Prievidza Dominik Matiaško
15. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 31/22
307/2024
154,63 € Mesto Prievidza Ars Preuge, občianske združenie
15. Máj 2024
Dodatok č.. 9 k Nájomnej zmluve č. 02/11 uzatvorenej dňa 30.05.2011
308/2024
2 641,19 € Mesto Prievidza Tatiana Krasková - ALMENA
15. Máj 2024
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
309/2024
1,00 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Katarína Tarabčíková
14. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
303/2024
0,00 € Stanislav Veľký Mesto Prievidza
14. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 04/24
304/2024
575,00 € Mesto Prievidza Dávid Fajer