Centrálny register zmlúv

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2023
Zmluva o dielo
240/2023
41 937,67 € Stanislav Žibek - stavebná firma, Lomná 77, 029 54 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
4. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. PPS23017
242/2023
0,00 € SOMI Systems, a.s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
4. Október 2023
Zmluva o dielo
244/2023
20 804,20 € Michlovský - protlaky, a.s., Salaš 99, 763 51 Zlín, Česká republika Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
27. September 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
228/2023
0,00 € IBRP, a.s., J. Ťatliaka 1748/5, 026 01 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
26. September 2023
Inominátna zmluva
185/2023
10 350,00 € Obec Lokca, Trojičné námestie 3/8, 029 51 Lokca Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
26. September 2023
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností
186/2023
0,00 € Obec Lokca, Trojičné námestie 3/8, 029 51 Lokca Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
26. September 2023
Inominátna zmluva
187/2023
23 765,00 € Obec Krivá, Krivá 180, 027 55 Krivá Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
26. September 2023
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností
188/2023
0,00 € Obec Krivá, Krivá 180, 027 55 Krivá Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
22. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo
229/2023
658 087,31 € HYDROEKOL, s. r. o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
22. September 2023
Inominátna zmluva
212/2023
32 521,69 € OMNIKO, s.r.o., J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
21. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poradenstve, konzultačných a implementačných službách
233/2023
0,00 € GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
20. September 2023
Zmluva o nájme
141/2023
1,00 € Obec Beňadovo, Beňadovo 66, 029 63 Mútne Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
20. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
127/2023
0,00 € Obec Beňadovo, Beňadovo 66, 029 63 Mútne Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
20. September 2023
Kúpna zmluva č. 71891, 71892
213/2023
110 000,00 € TEDOM, s.r.o., Bojnická 18, 831 01 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
20. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
235/2023
0,00 € Obec Medzibrodie nad Oravou, Medzibrodie nad Oravou 122, 026 01 Medzibrodie nad Oravou Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
19. September 2023
Potvrdenie o prevzatí certifikátu č. 202305814, 202305815, 202305818
204/2023
0,00 € Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
18. September 2023
Dohoda o ukončení zmluvy
222/2023
0,00 € SOMI Systems, a.s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
18. September 2023
Zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov
194/2023
0,00 € MECASYS, s.r.o.,Oravská Polhora 1117, 029 47 Oravská Polhora Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
18. September 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
226/2023
0,00 € EMU elektro s.r.o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
18. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
154/2023
0,00 € Obec Krivá, Krivá 180, 027 55 Krivá Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.