Centrálny register zmlúv

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností
151/2024
0,00 € Obec Zuberec, Hlavná 289, 027 32 Zuberec Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
15. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby: Oprava miestnej cesty na ul. Jánoškova v Dolnom Kubíne
163/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
15. Máj 2024
Kúpno-predajná zmluva
160/2024
20 470,00 € UNICAR, s.r.o., 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
15. Máj 2024
Kúpno-predajná zmluva
159/2024
38 390,00 € UNICAR, s.r.o., 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
13. Máj 2024
Nájomná zmluva
19/2024
0,00 € Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
9. Máj 2024
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností
139/2024
0,00 € Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
9. Máj 2024
Zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov
105/2024
0,00 € Obec Štefanov nad Oravou, Plátenícka 61, 027 44 Tvrdošín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
9. Máj 2024
Inominátna zmluva
138/2024
0,00 € Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
9. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
104/2024
0,00 € Obec Štefanov nad Oravou, Plátenícka 61, 027 44 Tvrdošín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
9. Máj 2024
Zmluva o dielo
150/2024
67 860,00 € Michlovský - protlaky, a.s., 8.mája 2802/9, 921 01 Piešťany Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí technicko - ekonomických dát a technických údajov
111/2024
0,00 € Obec Novoť, Novoť 285, 029 55 Novoť Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
9. Máj 2024
Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckych práv
124/2024
130,95 € SR - Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, organizačná zložka OZ Tatry Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
7. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy
137/2024
0,00 € Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
7. Máj 2024
Kúpno-predajná zmluva
152/2024
20 470,00 € UNICAR, s.r.o., 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí technicko-ekonomických dát a technických údajov
141/2024
0,00 € Obec Oravská Lesná, Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
7. Máj 2024
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností
100/2024
0,00 € Obec Lokca, Trojičné námestie 3/8, 029 51 Lokca Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
7. Máj 2024
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností
63/2024
0,00 € Obec Babín, Babín 50, 029 52 Hruštín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
26. Apríl 2024
Zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov
128/2024
0,00 € MTS, spol. s r.o., Krivá 53, 027 55 Krivá Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
26. Apríl 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
127/2024
0,00 € MTS, spol. s r.o., Krivá 53, 027 55 Krivá Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
26. Apríl 2024
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
134/2024
0,00 € A.S.Partner, s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.