Centrálny register zmlúv

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
167/2024
2 480,00 € Povinný z vecného bremena: Slovenská republika, zastúpená správcom majetku štátu Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501 a Oprávnený z vecného bremena: OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
10. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb
189/2024
1 202,39 € Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
8. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí technicko-ekonomických dát a technických údajov
142/2024
0,00 € Obec Vitanová, Vitanová 82, 027 12 Vitanová Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
8. Júl 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - Novoť (colnica)
177/2024
292,50 € Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
26. Jún 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 68/2024
202/2024
0,00 € Štefan Šimala, Čimhová 109, 027 12 Čimhová Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
26. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby "ZBERNÁ JAZDA"
173/2024
9,52 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
26. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
34/2024
0,00 € Obec Čimhová, Čimhová 20, 027 12 Čimhová Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
26. Jún 2024
Zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov a verejných kanalizácií
35/2024
0,00 € Obec Čimhová, Čimhová 20, 027 12 Čimhová Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
26. Jún 2024
Zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov
185/2024
0,00 € TEHOS, s.r.o., Námestie Slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
26. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní
184/2024
0,00 € Prenajímateľ v I. rade: ORAVA SKIPARK, a.s., Oravský Podzámok 381, 027 41, IČO: 44716028 a Prenajímateľ v II. rade: Spolok bývalých urbarialistov obce Veľký Bysterec - pozemkové spoločenstvo, MDŽ 1101/1, Dolný Kubín, 026 01, IČO: 30230144 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
19. Jún 2024
Inominátna zmluva o finančnej odplate
180/2024
485,77 € Obec Párnica, Párnica 116 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
19. Jún 2024
Poistná zmluva
178/2024
9 203,30 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
17. Jún 2024
Kúpna zmluva
164/2024
1,00 € Ján Jánoška, Revišné č. 401, 027 54 Veličná Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
17. Jún 2024
Kúpna zmluva
171/2024
1,00 € Miroslav Vonšák, Sihelné 36, 029 46 Sihelné Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
17. Jún 2024
Zmluva o financovaní výdavkov subjektu hospodárskej mobilizácie na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtu
15/2023
3 360,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
11. Jún 2024
Zmluva o financovaní výdavkov subjektu hospodárskej mobilizácie na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtu
15/2024
3 384,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
11. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
58/2024
0,00 € Obec Vasiľov, Dedina 99, 029 51 Vasiľov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
11. Jún 2024
Zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov a verejných kanalizácií
57/2024
0,00 € Obec Vasiľov, Dedina 99, 029 51 Vasiľov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
30. Máj 2024
Zmluva o nájme
56/2024
1,00 € Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
30. Máj 2024
Kúpna zmluva
158/2024
2 692,80 € Jozef Maretta, Pucov 28, 026 01 Pucov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.