Centrálny register zmlúv

Mesto Hriňová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. September 2022
Zmluva o spolupráci
EXT_080/2022
2 850,00 € Ady Production, s. r. o. Mesto Hriňová
9. September 2022
Zmluva o spolupráci
EXT_080/2022
2 850,00 € Ady Production, s. r. o. Mesto Hriňová
12. Október 2022
Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
EXT_127/2021
10 200,00 € Audiovizuálny fond Mesto Hriňová
7. Máj 2022
Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta
CIN_034/2022
15,00 € Babicová Mária Mesto Hriňová
12. Máj 2022
Zmluva o účinkovaní
KUL_006/2022
50,00 € Babicová Romana Mesto Hriňová
6. December 2022
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
EXT_095/2022
500,00 € Bábkové divadlo na Rázcestí Mesto Hriňová
12. August 2022
Nájomná zmluva č. 2759 na prenájom hrobového miesta
CIN_128/2022
15,00 € Badinský Milan Mesto Hriňová
25. Január 2023
Darovacia zmluva
VYS_001/2023
0,00 € Bahledová Alena Mesto Hriňová
3. Február 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní vybraných výkonov zimnej údržby ciest
EXT_017/2023
0,00 € Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Mesto Hriňová
1. Máj 2022
Poskytnutie finančnej dotácie na projekt: Žijeme s kultúrou
EXT_044/2022
2 500,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Mesto Hriňová
12. Máj 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 1222/2022/ORRCR
EXT_050/2022
35 240,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Mesto Hriňová
12. Júl 2022
Zmluva č. 1119/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
EXT_056/2022
5 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Mesto Hriňová
22. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 1222/2022/ORRCR
EXT_089/2022
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Mesto Hriňová
13. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri podpore rozvoja cestovného ruchu na základe spolupráce s dotknutými vlastníkmi ciest pri údržbe prístupových komunikácií k turistickým cieľom
EXT_010/2023
28 967,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Mesto Hriňová
17. August 2022
Zmluva o účinkovaní
KUL_023/2022
1 050,00 € Bari Dezider Mesto Hriňová
23. November 2022
Zmluva o dodávke vody
EXT_090/2022
0,00 € Bariak Štefan Mesto Hriňová
12. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 2836 na prenájom hrobového miesta
CIN_102/2022
15,00 € Bariaková Mária Mesto Hriňová
12. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 1578 na prenájom hrobového miesta
CIN_056/2022
15,00 € Barjaková Eva Mesto Hriňová
10. August 2022
Nájomná zmuva č. 3336 na prenájom hrobového miesta
CIN_104/2022
15,00 € Bartko Ján Mesto Hriňová
29. Apríl 2022
Medzinárodný filmový festival - porota
KUL_001/2022
150,00 € Beňušková Zuzana, prof. PhDr., CSc. Mesto Hriňová