Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Kolektívna zmluva pre rok 2024
SNPMP-2023-131
0,00 € Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, Odborový zväz baní, geológie a naftového priemyslu, so sídlom Štefánikovo námestie č. 9, 052 01 Spišská Nová Ves, v mene ktorých koná Podnikový výbor pri ŠOP SR, so sídlom Štefánikovo námestie 9, 052 01 S Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-121
24 272,16 € Ing. Ján Struhár Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-122
106 553,90 € Ing. Štefan Nižnan Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-123
77 912,32 € Mgr. Martina Rodáková Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-124
63 228,32 € Mária Ambrózová Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-125
30 340,20 € Viera Šintajová Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-126
32 038,81 € Danka Rosiarová Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-127
30 340,20 € Eva Hladíková Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-128
24 272,16 € Elena Fórusová Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-129
30 340,20 € Jaroslav Brndiar Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-130
30 340,20 € Branislav Brndiar Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
24. November 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-119 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1334/IV.6./2023
SNPMP-2023-119
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
24. November 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-120 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1333/IV.6./2023
SNPMP-2023-120
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
20. November 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. SNPMP-2023-104 na zabezpečenie revízie plynových a tlakových zariadení, odstránenie drobných závad
SNPMP-2023-104
2 800,00 € ing.Marian Výboh-VTZ SERVIS Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
20. November 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-116 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1281/IV.5./2023
SNPMP-2023-116
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
20. November 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-117 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1280/IV.5./2023
SNPMP-2023-117
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
15. November 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-114 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č.1279/IV.5./2023
SNPMP-2023-114
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Píla Rosík, s.r.o
15. November 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-115 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č.1279/IV.5./2023
SNPMP-2023-115
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Globwood, s.r.o.
15. November 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-118 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1280/IV.5./2023
SNPMP-2023-118
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej LESANA, spol. s r.o.
14. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
SNPMP-2023-107
0,00 € Stredoslovenská energetika,a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej