Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Október
2020
POZ
129/2020-7
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŽP EKO QELET a.s.
21.
Október
2020
KÚPNA ZMLUVA
870650-067/2020/SM-Kb
33 160,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽOS Vrútky a.s.
2.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní č. 2020-43556-1
2020-43556-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Žofia Škvareková
6.
Október
2020
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/ZA/2020/0206
KV/ZA/2020/0206
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Žofajová Marcela
2.
Október
2020
Darovacia zmluva hnuteľného majetku štátu č. 401/2020
401/2020
379 272,96 € Ministerstvo zdravotníctva SR Žilinský samosprávny kraj
23.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025932_Z
12 727,00 € Fox Hunter SK, s. r. o. Žilinský samosprávny kraj
28.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu na Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+ číslo - 2019-1-SK01-KA203-060789 FRI
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu na Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+ číslo zmluvy - 2019-1-SK01-KA203-060789
5 000,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Žilinská univerzita v Žiline
28.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-SRB-18-0002 = FRI
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-SRB-18-0002
7 050,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
28.
September
2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-FR-19-0003 = FRI
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-FR-19-0003
5 300,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
28.
September
2020
Zmluva č. 60/2020/FEIT/OP, Zmluva č. 61/2020/FEIT/OP
Zmluva č. 60/2020/FEIT/OP, Zmluva č. 61/2020/FEIT/OP
29,40 € fyzické osoby - podľa jednotlivých priložených zmlúv - uvedená hodnota predmetu zmluva je pre všetky uvedené zmluvy rovnaká Žilinská univerzita v Žiline
28.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202023103_Z
314,40 € SOS electronic s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
28.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202023280_Z
274,80 € ITSK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
28.
September
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202023298_Z
Doplnená
418,80 € NITRABUS, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
28.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202023011_Z
958,80 € CLEAN TONERY, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
28.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202023320_Z
228,00 € COPY PRINT GROUP, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
29.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202023127_Z
202,80 € HENRYSO, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202023392_Z
1 080,00 € PC SEMA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202023315_Z
777,82 € GIEGO s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202023307_Z
1 050,00 € Alfa office, s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202023430_Z
892,80 € ITSK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline