Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
Dohoda č. 16/2022/MC o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 98/47509/2016/MC
1030/2022
0,00 € Mesto Martin Žofia Záborská
6. Október 2022
Zmluva o zverení majetku do správy
Zmluva č. 41/2022/ŽitMDS
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda 1
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1801515
135,30 € Marianum Žiška Richard Ing. Mgr.
7. Október 2022
03/82
03/82
0,00 € Technické služby mesta Humenné Žinčák Ján
6. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202210792_Z
30 089,00 € ALINEA s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
6. Október 2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 469/2022/RÚ
469/2022/RÚ
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Žilinský samosprávny kraj
6. Október 2022
Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci č. 01/2022: SjF
Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci č. 01/2022
0,00 € Ústav merania Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta
6. Október 2022
Memorandum o porozumení č. 19553/2022: FBI
Memorandum o porozumení č. 19553/2022
0,00 € Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR Žilinská univerzita v Žiline
6. Október 2022
ZMLUVA o podmienkach a rozsahu náhrady výdavkov spojených s účasťou na vzdelávacom podujatí 26-28 /2022 /eTwinning
ZMLUVA o podmienkach a rozsahu náhrady výdavkov spojených s účasťou na vzdelávacom podujatí 26-28 /2022 /eTwinning
80,00 € fyzické osoby "zamestnanci školy" - podľa priloženej vzorovej zmluvy a menného zoznamu - uvedená hodnota predmetu zmluvy je pre všetky zmluvy s uvedenými číslami rovnaká Žilinská univerzita v Žiline
6. Október 2022
ZMLUVA o podmienkach a rozsahu náhrady výdavkov spojených s účasťou na vzdelávacom podujatí 29-34 /2022 /eTwinning
ZMLUVA o podmienkach a rozsahu náhrady výdavkov spojených s účasťou na vzdelávacom podujatí 29-34 /2022 /eTwinning
200,00 € fyzické osoby "zamestnanci školy" - podľa priloženej vzorovej zmluvy a menného zoznamu - uvedená hodnota predmetu zmluvy je pre všetky zmluvy s uvedenými číslami rovnaká Žilinská univerzita v Žiline
7. Október 2022
Nájomná zmluva číslo 03/2022
INT_004/2022
1 000,00 € AXIOMA Želiezovce ZŠ Mierová
7. Október 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2022
INT_005/2022
350,00 € Arvaj Richard Želiezovce ZŠ Mierová
7. Október 2022
Zmluva o styku dráh s Rušňovým depom Humenné
536/2022
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6. Október 2022
Rámcová dohoda č.4600006596-4600006598/VS/2022 na nákup brzdových klátikov zo šedej liatiny legovanej fosforom
534a/2022
0,00 € Združenie EWA-EW 2022 ZSSK v zložení: 1. EISENWERK ARNSTADT GmbH, Bierweg 4, D-99310 Arnstadt, Spolková republika Nenmecko 2.EURO-METALL Ktf., Elem u. 5-7, 1045, Budapešť IV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6. Október 2022
DoC-výkonný dopravca
000B852508
0,00 € DB Cargo AG Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
6. Október 2022
Dohoda č. 20/TR907/1KE/2022 o rozpočítaní tepla a usporiadaní nákladov s tým spojenými
20/TR907/1KE/2022
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
6. Október 2022
DoC-výkonný dopravca
000B843143
0,00 € DB Cargo AG Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
7. Október 2022
Oprava spaľovacieho motora Caterpillar
1100046796/77931/2022-S31
0,00 € Zeppelin SK, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
7. Október 2022
zmluva o dielo
10809/2022/5400/067
491 760,00 € VB SP s. r. o., r. s. p. Železnice Slovenskej republiky
7. Október 2022
Kúpna zmluva
012-A.1-HK-46-KZ/2022
73,90 € Ing. Milan Bobovský Železnice Slovenskej republiky