Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Júl
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APW-20-0480
APVV-20-0480
249 701,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0143
APVV-20-0143
250 000,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0485
APVV-20-0485
226 000,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0421
APVV-20-0421
248 771,00 € Biomedicinske centrum SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202115889_Z
8 536,80 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202115892_Z
3 264,00 € Xepap, spol. s r. o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytovaní služby
AOS-IX-35/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika
26.
Júl
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
218/UNB/2021
33,90 € Univerzitná nemocnica Bratislava Andrea Láskavá
26.
Júl
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
215/UNB/2021
20,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Aneta Ondríková
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva č. 4/06/ III.Q.2021/EAD
CRZ č. 6681/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik ANZA wood, s. r .o.
26.
Júl
2021
Zmluva o dielo č.50/2021
Zmluva o dielo č.50/2021
1 800,00 € Združenie za záchranu stredovekého dedičstva-LEUSTACH Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
26.
Júl
2021
Rámcová dohoda
AOMVAS-1-63/2021
69 800,00 € Inter Cars Slovenská republika s.r.o. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
26.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce
D1 k AOMVAS-1-26/2021
6 109,73 € I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
26.
Júl
2021
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
AOMVAS-1-67/2021
0,00 € Motor-Car Bratislava spol. s r.o. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
26.
Júl
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
212/NB/2021
20,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Ján Volentier
26.
Júl
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
214/UNB/2021
20,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Magdaléna Jevočinová
26.
Júl
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
216/UNB/2021
20,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Beáta Václavová
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-1767-20210721-46088024
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava BELLIDENTI, s. r. o.
26.
Júl
2021
Zmluva o spolupráci na riešení projektu č. APVV-20-0143-STU
0401/0089/21
56 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
26.
Júl
2021
Zmluva o výpožičke
4600002642
0,00 € Zvolenská teplárenská, a.s. Bratislavská teplárenská, a.s.