Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
1775/2021 info
852,00 € Slovenská pošta, a. s. 365.bank, a. s.
23.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 23/OZ01/I.Q.2022
000279/2022/LSR
3 600,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty A.P.B. - Service s.r.o.
23.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 22/OZ01/I.Q.2022
000276/2022/LSR
3 800,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty AGAT s.r.o.
24.
Január
2022
Ukončenie zmluvy č. BB/2020/603503/HD/MP na vykonávanie kontroly úžitkovosti mäsových plemien hovädzieho dobytka a dojčiacich kráv
Ukončenie zmluvy č. BB/2020/603503/HD/MP
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGB Beňuš, družstvo
24.
Január
2022
Ukončenie zmluvy č. BB/2020/601723/HD/MP na vykonávanie kontroly úžitkovosti mäsových plemien hovädzieho dobytka a dojčiacich kráv
Ukončenie zmluvy č. BB/2020/601723/HD/MP
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGB GROUP s.r.o.
24.
Január
2022
Ukončenie zmluvy č. BB/2020/606540/OV/W na dodanie aplikačného programového vybavenia Individuálny register hospodárskych zvierat na farme - WINREG
Ukončenie zmluvy č. BB/2020/606540/OV/W
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGRO družstvo RAPOVCE, družstvo
24.
Január
2022
Contract between the Coordinator and the Co-Beneficiary, Agreement Number 2021-1SK01-KA220-VET-000025257
44/2021/AIN
33 390,00 € Association ARID, NGO Agroinštitút Nitra, štátny podnik
24.
Január
2022
Contract between the Coordinator and the Co-Beneficiary, Agreement Number 2021-1SK01-KA220-VET-000025257
45/2021/AIN
31 730,00 € CPIP-COMUNITATEA PENTRU INVATAREA PERMANENTA Agroinštitút Nitra, štátny podnik
24.
Január
2022
Contract between the Coordinator and the Co-Beneficiary, Agreement Number 2021-1SK01-KA220-VET-000025257
46/2021/AIN
31 465,00 € New Edu, n.o. Agroinštitút Nitra, štátny podnik
24.
Január
2022
Contract between the Coordinator and the Co-Beneficiary, Agreement Number 2021-1SK01-KA220-VET-000025257
47/2021/AIN
34 215,00 € SERVIMA servicios ambientales y recursos educativos SL, Ltd. Agroinštitút Nitra, štátny podnik
24.
Január
2022
Kúpna zmluva Malé Ozorovce
2022-P-02
3 700,00 € Ján Marcinko Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
24.
Január
2022
Kúpna zmluva Veľké Ozorovce
2022-P-03
2 800,00 € Ing. Erika Lehotská Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
24.
Január
2022
Ukončenie zmluvy č. BB/2020/603704/OV/ML na vykonávanie kontroly mliekovej úžitkovosti oviec
Ukončenie zmluvy č. BB/2020/603704/OV/ML
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGROSPOLOČNOSŤ POLOMKA s.r.o.
24.
Január
2022
Ukončenie zmluvy č. BB/2020/603704/HD/MP na vykonávanie kontroly úžitkovosti mäsových plemien hovädzieho dobytka a dojčiacich kráv
Ukončenie zmluvy č. BB/2020/603704/HD/MP
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGROSPOLOČNOSŤ POLOMKA s.r.o.
24.
Január
2022
Nájomná zmluva
316/2022/LSR
3 390,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty Anna Zárišová rod. Balogová
24.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium_2021/2022
ERA+2020/SMS-20_2022
2 375,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Annamária Zemková
24.
Január
2022
Zmluva o ubytovaní uzatvorená podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka
OL-ZML-2/2022
0,27 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Anonymizované v zmysle ZIPS GR ZVJS 3/2012
24.
Január
2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č.884/2020
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č.884/2020
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
24.
Január
2022
D o d a t o k č. 1 k Nájomnej zmluve č. 849502156A-2-2008 zo dňa 10.03.2008
Dodatok č 1 k Nájomnej zmluve č. 849502156A-2-2008
1 400,00 € Železnice Slovenskej republiky ASTRA VENDING, s.r.o.
24.
Január
2022
Kúpna zmluva
AOAS-1-3/2022
62 300,00 € microform s.r.o. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.