Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
zmluva o úvere 700/304/2022
10/2022
0,00 €
6. Október 2022
zmluva o úvere 700/303/2022
9/2022
0,00 €
6. Október 2022
Zámenná zmluva
OCÚHS-2022/01218-004
1 700,00 € Branislav Bulejko
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní verejnej služby ŽT Internet č. 23/2022/ŽT/IK
23/2022/ŽT/IK
50,00 € Železnice Slovenskej republiky METRA, s.r.o
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní verejnej služby ŽT Internet č. 22/2022/ŽT/IK
22/2022/ŽT/IK
50,00 € Železnice Slovenskej republiky METRA, s.r.o.
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - Čl. 11 - "ORGAN ŠULEKOVO"
578/2022
15 000,00 € Mesto Hlohovec "ORGAN ŠULEKOVO"
6. Október 2022
oprava odvetrávania kuchyne
9/2022
19 197,60 € Gastro Vrábeľ, s.r.o. „HARMÓNIA“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre
7. Október 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodadnie tovaru
Z25/2022
554,70 € Tibor Varga TSV Papier „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
7. Október 2022
Zmluva o zabezpečení stravovania
Z26/2022
28 785,60 € Up Dejeuner, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
7. Október 2022
Non-Disclosure Agreement - CorNet Programme
2021-0273-1197720
0,00 € 50Hertz; AMPRION; APG; ČEPS; Eirgrid; ELES; ELIA; HOPS; MAVIR; NG ESO; PSE; REE; REN; RTE; SEPS; SONI; Swissgrid; TenneT GmbH; TenneT B.V.; Terna; Transelectrica; TransnetBW; CREOS 50Hertz; AMPRION; APG; ČEPS; Eirgrid; ELES; ELIA; HOPS; MAVIR; NG ESO; PSE; REE; REN; RTE; SEPS; SONI; Swissgrid; TenneT GmbH; TenneT B.V.; Terna; Transelectrica; TransnetBW; CREOS
7. Október 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
202200018/2022
0,00 € Materská škola A. Prídavka ABC-Centrum voľného času
7. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme
202200019/2022
0,00 € Základná škola Sibírska ABC-Centrum voľného času
6. Október 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme č. 22/2022
202200043/2022
0,00 € Základná škola Sibírska ABC-Centrum voľného času
7. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
61470-1
242,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Gavula
7. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
61470-1
242,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Gavula
6. Október 2022
Zmluva o ubytovaní
CP-BA_ZM_CPBA-ON-2022_000672-082
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Bratislava) Adam Valent
6. Október 2022
NZ 3/694 dvojhrob TV
2590/2022
80,00 € Mestské služby mesta Trnava Adela Jankovičová
7. Október 2022
Kúpna zmluva č. 177/4.Q./2022/EAD/OZ12
4684/2022/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry ADO-Service, s.r.o.
7. Október 2022
Adoremus - Zmluva o spolupráci - Hodový koncert 2022
822/2022
0,00 € Mesto Vráble Adoremus slov.spevácky zbor
7. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí - nádoba na odpad
Dodatok č. 1/513/2 zo dňa 07102022
3,50 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Adrian Gulbiš