Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci projekt NIVAM POP3
INE_128/2022
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Spišská Nová Ves
30. September 2023
Dodatok č. 19 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 45/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 01.03.2019, v znení Dodatku č. 18 zo dňa 22.06.2023
CRZ/774/2023
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Gajdoš
30. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci projekt NIVAM POP3
INE_126/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Spišská Nová Ves
30. September 2023
Dodatok č. 20 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 65/2021 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 30.11.2021, v znení Dodatku č. 19 zo dňa 25.08.2023
CRZ/775/2023
0,00 € Mesto Trebišov Mária Princíková
30. September 2023
Dohoda o príležíiostnom spoločnom verejnom obstarávaní a plnomocenstvo
Zmluva č. 12/2023/DSSGa
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta
30. September 2023
Dodatok č. 25 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 31/2017 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 30.08.2017, v znení Dodatku č. 24 zo dňa 22.06.2023
CRZ/776/2023
0,00 € Mesto Trebišov Viera Hvozdíková
30. September 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
CRZ/780/2023
0,00 € Mesto Trebišov D&R Logistic s. r. o.
30. September 2023
Dodatok č. 47 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 44/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov zo dňa 23.01.2019, v znení Dodatku č. 46 zo dňa 25.08.2023
CRZ/778/2023
0,00 € Mesto Trebišov Miroslav Ostrožovič
30. September 2023
Dodatok č. 27 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 56/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 20.11.2019, v znení Dodatku č. 26 zo dňa 25.08.2023
CRZ/777/2023
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Groško
30. September 2023
Zmluva o nájme
521/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Andrea Daňhelová
30. September 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
CRZ/781/2023
0,00 € Mesto Trebišov Mgr. Renáta Fialová BELLA FIORI
30. September 2023
Zmluva o nájme
526/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Katarína Danielová
30. September 2023
Nájomná zmluva
CRZ/782/2023
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Trebišov
30. September 2023
Zmluva o nájme
541/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Andrej Kuzma
30. September 2023
Zmluva o nájme
543/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Lena Malíková
30. September 2023
Zmluva o nájme
544/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Adéla Nejeschlebová
30. September 2023
230902dohodaUP23-44-054-1195_PUPN
230902
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Obec Mníšek nad Hnilcom
30. September 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
24ZVS0000078610D
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Obec Matiašovce
30. September 2023
Zmluva o nájme
545/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Zdenka Pokovičová
30. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.02.2023
30092023
0,00 € Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Obec Matiašovce