Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
Nájomná zmluva č. 01412/2022-PNZ -P40430/22.00 - Jozef Gondáš
01412/2022-PNZ -P40430/22.00
0,00 € Jozef Gondáš Slovenský pozemkový fond
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
139/2022
0,00 € Obec Vinodol Monika Feketsková
6. Október 2022
Nájomná zmluva č. 02269/2022-PNZ -P40740/22.00 - Radoslav Letaši
02269/2022-PNZ -P40740/22.00
0,00 € Radoslav Letaši Slovenský pozemkový fond
6. Október 2022
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy o poskytnutí podpory č. SAŽP ORP/ZO/2019/101 novým záväzkom
EXT_130/2022
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Mesto Brezová pod Bradlom
6. Október 2022
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
276-2022
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Nadácia Eriky Karovej
7. Október 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
14/2022/SOŠL
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
7. Október 2022
Zmluva o dielo č. 2/2022, č. 47
Zmluva č. 47, Zmluva o dielo č. 2/2022
0,00 € Peter Kovalík - PEKOProf Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Tvrdošín
6. Október 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
0,00 € Mas. Oyama Kyokushin Karate Základná škola Jánosa Aranya s vyučovacím jazykom maďarským - Arany János Alapiskola, Hlavná 509/22, Okoč
6. Október 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z20224032
ÚVTOS-00623_32-2022-2
0,00 € Miloš Dub Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Nitra - Chrenová
6. Október 2022
Nájomná zmluva č. 02269/2022-PNZ -P40740/22.00 - Radoslav Letaši
02269/2022-PNZ -P40740/22.00
0,00 € Radoslav Letaši Slovenský pozemkový fond
7. Október 2022
Zmluva o spolupráci
118/2022/M
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
7. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce č. 782/331/2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce č. 782/331/2022
0,00 € dk, s.r.o. Obec Novoť
7. Október 2022
Non-Disclosure Agreement - CorNet Programme
2021-0273-1197720
0,00 € 50Hertz; AMPRION; APG; ČEPS; Eirgrid; ELES; ELIA; HOPS; MAVIR; NG ESO; PSE; REE; REN; RTE; SEPS; SONI; Swissgrid; TenneT GmbH; TenneT B.V.; Terna; Transelectrica; TransnetBW; CREOS 50Hertz; AMPRION; APG; ČEPS; Eirgrid; ELES; ELIA; HOPS; MAVIR; NG ESO; PSE; REE; REN; RTE; SEPS; SONI; Swissgrid; TenneT GmbH; TenneT B.V.; Terna; Transelectrica; TransnetBW; CREOS
6. Október 2022
Nájomná zmluva
NZ/10/2022
0,00 € Pavol Ďurovský Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
6. Október 2022
Zmluva o zabezpečovaní BOZP a činnosti technika PO
262022007
0,00 € Iveta Švábyová Základná škola s materskou školou, Motešice 77
6. Október 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
30
0,00 € Zoltán Borbély Obec Tvrdošovce
6. Október 2022
Nájomná zmluva č. 02238/2022-PNZ -P40729/22.00 - Emil Plichta
02238/2022-PNZ -P40729/22.00
0,00 € Emil Plichta Slovenský pozemkový fond
6. Október 2022
Kúpna zmluva č. 150/4.Q./2022/OZ12
4620/2022/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry DREVOSTAVBY BRUNO SLOVAKIA, s.r.o.
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ev. č. 3264/2022
299/2022
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Emília Rusnáková
7. Október 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 10/2021/SOŠL zo dňa 23.02.2021
Dodatok č. 17/2022/SOŠL
0,00 € Libreta s.r.o. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov