Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2021
Zmluva o zabezpečení psychologickej obdornej praxe
ZML 116/2021 RE
0,00 € Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Katolícka univerzita v Ružomberku
15.
Apríl
2021
Dohoda 21/21/54E/2279 o poskytnutí finančných príspevku v rámci projektu„Prvá pomoc“ - Opatrenie č.2 podľa § 54
21/21/54E/2279
0,00 € Ján Pilarčík Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15.
Apríl
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
ZK01/VK/11/05/025
0,00 € KOMENSKY, s. r. o. Reedukačné centrum, Bačkov
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/35/54E/1085 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/35/54E/1085
0,00 € Michal Halas Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/41/54E/2423
0,00 € Tatiana Gregorová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/26/54E/863 o poskytnutí finančného príspevku
21/26/54E/863
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica DMX, s.r.o.
15.
Apríl
2021
Dohoda o ukončení dohody č.20/14/54E/2415 zo dňa 16.06.2020
20/14/54E/2415 dohoda ukončenie
0,00 € Annamária Kedrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
15.
Apríl
2021
DOHODA o ukončení dohody č. 20/42/54E/2266
DOHODA o ukončení dohody č. 20/42/54E/2266
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Oksana Kiritsa
15.
Apríl
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o predaji časti podniku
Dodatok č. 3 k Zmluve o predaji časti podniku
0,00 € Martinská teplárenská, a.s. RIGHT POWER, a.s.
15.
Apríl
2021
Prvá pomoc - Opatrenie č. 2
21/12/54E/1198
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Monika Nagyová
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva – dodanie drevnej hmoty
CRZ č. 2136/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ľuboš Púčik - DREVIL
15.
Apríl
2021
Nájomná zmluva 4/2021
141/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Erik Oszlík
15.
Apríl
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D_21_40_54E_910
0,00 € Martin Dičko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/46/54E/1055 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/46/54E/1055
0,00 € Mikas Dominik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/13/54E/1224
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Janette Štefánková
15.
Apríl
2021
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
1000-2021-lsr
0,00 € František Klačman LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/07/54E/682
0,00 € Štefan Machata Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/37/54E/2733 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/37/54E/2733
0,00 € Ing. Peter Čintalan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/03/54E/858 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred
21/03/54E/858
0,00 € Tibor Letko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/46/54E/1027 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „ Prvá pomoc “ – Opatrenie č. 4 (A)
Dohoda č. 21/46/54E/1027
0,00 € Iveta Šmijovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok