Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o výkone činnosti člena hodnotiacej komisie
226-2024
0,00 € Michal Kordoš Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
21. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
73/2024
0,00 € Anton Jevočin - JEVIS Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
21. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106216/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Plášťovce
21. Máj 2024
Dodatok č. 2
497/2024
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
15/2024
0,00 € PLANTEX, s.r.o. Obec Dubovce
21. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
895-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MULTIHOUSE
21. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 00733/2024-PNZ -P40211/24.00 - Agro TOBA s. r. o.
00733/2024-PNZ -P40211/24.00
0,00 € Agro TOBA s. r. o. Slovenský pozemkový fond
21. Máj 2024
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
INE_063/2024
0,00 € SANIMED, spol. s r.o. Mesto Spišská Nová Ves
21. Máj 2024
Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta
28/2024
0,00 € Ján Harvan Obec Staré
21. Máj 2024
Dodatok 2/2024
13/24
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Abranovce, Abranovce 25
21. Máj 2024
Dodatok k zmluve č. 2005KU172
1/2024 - 2005KU172
0,00 € PROMYS soft s. r. o. „DUNAJ“, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov
21. Máj 2024
Zmluva o nájme
405/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Irena Timanová
21. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
70232/2024
0,00 € Tomáš Garaj Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
POZ 305/2024
0,00 € AGEL Mammacentrum sv. Agáty a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
21. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
21052024
0,00 € Charita Komárno n.o. Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii, s ručením obmedzeným
21. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla č. 8/2024
28/2024
0,00 € Mgr. Mária Kopčáková Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce
21. Máj 2024
Dodatok č. 00521/2024-PNZ -P40588/19.01- Slovenská správa ciest
00521/2024-PNZ -P40588/19.01
0,00 € SR - Slovenská správa ciest Slovenský pozemkový fond
21. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
INE_064/2024
0,00 € Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
21. Máj 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
254/2024-RK
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Lipovec
21. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A23668424
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica