Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Júl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/38/54E/1642
0,00 € Peter Sykora Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26.
Júl
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/40/54E/1277
0,00 € Radoslav Moroň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
Júl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/17/54E/2452
0,00 € Belák Maroš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
26.
Júl
2021
Dohoda o publikovaní č. 10/2021
332/2021/2
0,00 € Štátny archív Banská Bystrica, pracovisko Archív Banská Štiavnica Slovenské banské múzeum
26.
Júl
2021
Dohoda o splátkach pôžičky zo Študentského pôžičkového fondu
55867/3
0,00 € Bc. Marián Kmeco Fond na podporu vzdelávania
26.
Júl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/38/54E/1639
0,00 € Slavomír Žuravčík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26.
Júl
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/10/54E/910
0,00 € Zdenko Schmidola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-1767-20210721-46088024
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava BELLIDENTI, s. r. o.
26.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 861 375 015-1-2020-NZNP zo dňa 27.11.2020
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 861 375 015-1-2020-NZNP zo dňa 27.11.2020
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Lenka Tomašovičová DAMIS TATRY
26.
Júl
2021
Zmluva o vysporiadaní spolumajiteľských podielov k dizajnu
9001/0032/1
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ivana Palušová, Jana Vlčková, MA Vlasta Kubušová
26.
Júl
2021
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
772021
0,00 € Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva č. 5630/2021/LSR
CRZ 5630/2021/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance KONTACT SERVIS s.r.o.
26.
Júl
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu
0,00 € Martin Štvrtecký Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
26.
Júl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/15/54E/1619
0,00 € Jozef Slušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
26.
Júl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/23/54E/1642
0,00 € Ján Gutten Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
26.
Júl
2021
Dohoda o publikovaní č. 11/2021
360/2021/3
0,00 € Art Collection of the Hungaryan Academy of Sciences Slovenské banské múzeum
26.
Júl
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/03/54E/262 zo dňa 03.02.2021
21/03/54E/262
0,00 € Katarína Mičunková - kozmetika KATKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
26.
Júl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/41/54E/3197
0,00 € Bc. Marián Petruň - ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0112-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Nano Energies Trade s.r.o.
26.
Júl
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/36/54E/2115
0,00 € Štefan Greňa- FanG Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad