Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Zmluva o dielo na zber, prepravu a zneškodňovanie
122023
0,00 € Obec Močiar Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
30. Január 2023
Zmluva č. 16/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 16/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
0,00 € Mgr. Tamás R. Trnavský samosprávny kraj
30. Január 2023
Darovacia zmluva
78/2022
0,00 € Jana Jakoubková Nadácia Košického samosprávneho kraja
30. Január 2023
Dohoda 23/30/054/20
1/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Lubeník, č.222, 049 18 Lubeník
30. Január 2023
Dodatok - Dohoda o spolupráci pri zabezpečení stravovanie
3/2023
0,00 € Gymnázium Ladislava Novomeskéh Základná škola s materskou školou Borodáčová
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvozu odpadu
15/2023
0,00 € ESPIK Group, s.r.o. ÚSMEV - Zariadenie pre seniorov
30. Január 2023
Zmluva č. S_2023_510501_HD_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
141_W_2023 Zmluva č. S_2023_510501_HD_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo
30. Január 2023
Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy a predaja cenných papierov
3/2023
0,00 € Obec Prašník VÚB, a.s.
30. Január 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
06330/2023/OESM-005
0,00 € Mgr. Rastislav Babčan Dopravný úrad
30. Január 2023
Zmluva o podm.NP
0000008871
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. C&T, a.s.
30. Január 2023
Zmluva č. 1/2023/ŠI o zabezpečení stravovania a ubytovania v školskom internáte
1/2023/ŠI
0,00 € Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves Hokejový klub Spišská Nová Ves
30. Január 2023
Dohoda o spolupráci
Zmluva č. 11/23
0,00 € ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Or. Jasenica Centrum poradenstva a prevencie, Námestovo
30. Január 2023
Dohoda č.22/11/010/37
85/O/22
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
30. Január 2023
Kúpna zmluva č. 207-2022
CRZ 5922-2022-LSR
0,00 € KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever
30. Január 2023
Dohoda o cene ZF,SA
000C753265
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BATTAL, spol. s r.o.
30. Január 2023
zmluva o nájme bytu
05/07/2022
0,00 € Bardbyt, s.r.o. Šiváková Helena
30. Január 2023
Dodatok č. 08 83 0231 19 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0231 19 00, predmetom ktorého je zmena osôob nájomcu a jedná sa o nájmom pozemku registra „C“ KN, parc. č.11280/60 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 12 m?, k. ú. Nové Mesto (Kalinčia
088302311901
0,00 € Čechvalová Danica, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
30. Január 2023
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP_IMRK3-2022-004311 zo dňa 02.03.2022, názov projektu: „Miestna občianska poriadková služba v obci Rudňany – pokračovanie“, kód projektu v ITMS2014+: „312083BGS3“
005/2023
0,00 € Obec Rudňany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov)
30. Január 2023
Dohoda o vykonaní odbornej praxe
1/2023
0,00 € Základná škola Hnúšťa Stredná odborná škola
30. Január 2023
Kúpna zmluva č. 6/I.Q./2023 /07 ED
000161/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie HardWood s.r.o.