Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2021
Licenčná zmluva
76/LZ/2020
160,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Dohoda o ukončení nájmu služobného bytu
OL-ZML-12BJ-1/32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce P.H.
22.
Január
2021
DODATOK k dohode o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok k dohode 20/17/059/1/2021
0,00 € "BARACHA" , Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22.
Január
2021
Dohoda č. 20/35/54E/2747 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/2747
0,00 € Mgr.art. Silvia Makovická Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
22.
Január
2021
Dohoda č. 21/37/54E/185 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/37/54E/185
0,00 € Lucia Sontágová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22.
Január
2021
Dohoda č. 21/24/54E/23 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
21/24/54E/23
0,00 € Dominika Šurinová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22.
Január
2021
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000449
0,00 € DenyCom, s.r.o Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/142-03/2020 K NR SR
38 000,00 € Kristína Šabíková - CONSULTING Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
22.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/46/54E/77 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21_46_54E_77
0,00 € Miroslav Zemjanek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
22.
Január
2021
Dohoda č. 21/24/54E/48 poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/24/54E/48
0,00 € Patrik Húšťa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22.
Január
2021
Dohoda č. 21/37/54E/332 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/37/54E/332
0,00 € Mgr. Jana Gluchmanová - EMERI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22.
Január
2021
Dohoda číslo: 21/36/54E/167 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda číslo: 21/36/54E/167
0,00 € BACHLEDKA SKI & SUN s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/38/54E/86
0,00 € Jozef Červeňák ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku
21/44/54E/90
0,00 € Jaroslav Stanko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22.
Január
2021
53112881
21/34/54E/28
0,00 € PUNK, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/61
0,00 € Vladimír Křižka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
22.
Január
2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/27/54E/79
0,00 € Alexandra Ščepková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
22.
Január
2021
Dohoda č. 21/37/54E/325 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
21/37/54E/325
0,00 € Martin Čajka - junior Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22.
Január
2021
Dohoda č. 20/09/54E/2533 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
20/09/54E/2533
0,00 € Ing. Tomáš Foltin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
22.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/22/54E/100 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/22/54E/100
0,00 € Juraj Skubík JES zemné práce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš