Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Partnerská zmluva č. E/106/18.9.2023
Z 132023
5 600,00 € VET Center Romania Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy
21. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 2429/2022/PS-ESM
2653/2023
0,00 € VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG Mesto Banská Bystrica
22. September 2023
Zmluva o spolupráci a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti
INT_094/2023
150,00 € Neupauerová Jana, RNDr., PhD. Mestská časť Košice - Staré mesto
21. September 2023
Zmluva o pripojení
ZML 420/2023
0,00 € TRAVIS International Trading Services B.V. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
21. September 2023
Nájomná zmluva č. 10/2023
NZ_044/2023
152,10 € Kvasňák Karol Základná škola
22. September 2023
Kúpna zmluva
ÚVTOS-02105/34-ZE-2023
305,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce PROAGROS Levice, s.r.o.
21. September 2023
Zmluva o vypožičke
Zmluva o výpožičke č. 22/2023
0,00 € Molnár Madarász Melinda Gemersko-malohontské múzeum
21. September 2023
Nájomná zmluva
009/2023
33,50 € MČ Košice - Poľov Bradová Emília
21. September 2023
Nájomná zmluva
010/2023
33,50 € MČ Košice - Poľov Bradová Emília
21. September 2023
Nájomná zmluva
011/2023
16,50 € MČ Košice - Poľov Bradová Emília
21. September 2023
Dodatok
001/2023 k zml. 2017/030
67,00 € MČ Košice - Poľov Krištof Vladimír
21. September 2023
Dodatok
001/2023 k zml 2017/019
33,50 € MČ Košice - Poľov Kotysová marta
21. September 2023
Dodatok
001/2023 k zml. 2008/191
67,00 € MČ Košice - Poľov Barnová Agnesa
21. September 2023
Dodatok
001/2023 k zml 2008/191
33,50 € MČ Košice - Poľov Barnová Agnesa
21. September 2023
Dodatok
001/2023 k zml 191/2023
67,00 € MČ Košice - Poľov Barnová Agnesa
21. September 2023
Nájomná zmluva
008/2023
33,50 € MČ Košice - Poľov Pirošková Marta
21. September 2023
Nájomná zmluva
007/2023
33,50 € MČ Košice - Poľov Lacková Andrea
21. September 2023
Rámcová zmluva
52 2023
4 867,50 € Ovocie Zelenina Základná škola Petra Škrabáka, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín
21. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239855_Z
2 000,00 € VWR International s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. September 2023
Zmluva o dielo
1079/2023/NPPC-VÚRV
39 174,00 € PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum