Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
24/10/2022
54,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Anna Stromková
6. Október 2022
Zmluva o prenájme ÚEZ č. 255/2022 (kancelársky kontajner)
Z2022-253
785,00 € CONTAINEX Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
6. Október 2022
Nájomná zmluva č. 1789/2022
Nájomná zmluva č. 1789/2022
20,00 € Stredná odborná škola stavebná Základná škola, Nábrežie mládeže 5, Nitra
6. Október 2022
ZMLUVA
131/2022
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
6. Október 2022
Zmluva na rok 2023
3420/201/2022
0,00 € SEKK spol. s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
6. Október 2022
terapeutické hračky
35/2022
0,00 € Kimberley-Clark, s.r.o. Ružinovský domov seniorov
6. Október 2022
Dohoda č. 21536/2022 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v jedálni
DORO_018/2022
3,12 € Ambruš Michal Mesto Galanta
6. Október 2022
Dohoda o užívaní VP umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom na Mestskom trhovisku v Zlatých Moravciach
GEN_454/2022
276,00 € Mazanková Erika Mesto Zlaté Moravce
6. Október 2022
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/099-07/2020 K NR SR
34 000,00 € Ing. Martina Dopiráková Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
7. Október 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov 1107/2022
1107/2022
2 540,00 € Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
7. Október 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov 1104/2022
1104/2022
3 818,00 € Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. Bubble production house, s.r.o.
6. Október 2022
Zmluva o dotácii 3/22
1123
2 600,00 € Klub slovenských turistov Medári Lieskovec Obec Lieskovec
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní podporných činností s Komunálnym podnikom Bratislavy
MAGTS2200385
0,00 € Komunálny podnik Bratislavy, skrátene Hlavné mesto SR Bratislava
7. Október 2022
Rámcová dohoda
R-8947/2022
11 774,40 € BELSPOL, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
6. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania zo dňa 10.1.2022

0,00 € Školská jedáleň Spojená škola, Senec
7. Október 2022
Dohoda o dočasnom užívaní nebytových priestorov a príslušného zariadenia DK SNP
101/2022
120,00 € Luky & apparel s.r.o., Továrenská 3109, 905 01 Senica Obec Zemianske Kostoľany, Ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany
6. Október 2022
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
328/2022
0,00 € FinQ Centrum, n.o. Základná škola Plavecký Štvrtok
6. Október 2022
Dohoda o spolupráci na realizácii programu pre finančné vzdelávanie pod názvom FinQ pre žiakov a učiteľov základných a stredných škôl.
Dohoda
0,00 € FinQ Centrum, n.o. Stredná odborná škola Kežmarok
6. Október 2022
Zmluva o spolupráci
6/2022
0,00 € FinQ Centrum, n. o. Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
7. Október 2022
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania
82022
0,00 € FinQ Centrum, n.o. Základná škola s materskou školou, Športová 33, Zavar