Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2022
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytovaní údajov z registra fyzických osôb ev. č. MV SR: SVS-ORMP2-2019/003425-016, č. zmluvy ÚPPVII: 31/2019 zo dňa 5.3.2019
1604/2021
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
24.
Január
2022
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021I956-222-13 zo dňa 10.08.2018
62/2022
81 056,72 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Stará Ľubovňa
24.
Január
2022
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J335-222-13 zo dňa 02.08.2018
63/2022
154 950,63 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lendak
24.
Január
2022
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041M876-421-19 zo dňa 15.04.2019
64/2022
680 325,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Koprivnica
24.
Január
2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AVQ6-122-59 zo dňa 28.04.2021
60/2022
59 964,54 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trnava
24.
Január
2022
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K397-222-13 zo dňa 30.08.2019
61/2022
115 319,55 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Koškovce
24.
Január
2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-157-00020
20-157-00020/DUZ
0,00 € Spolok slovenských spisovateľov Fond na podporu umenia
24.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-2-SK01-KA122-SCH-000041976
7 325,00 € Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
24.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-2-SK01-KA122-ADU-000041740
4 490,00 € myJUMP.sk Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
24.
Január
2022
Kolektívna zmluva na rok 2022
KZ 2022
0,00 € Základná odborová organizácia pri SAAMS o.z. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
24.
Január
2022
Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
12/2021
63 608,60 € Ticket Service, s.r.o. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
24.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-Q446-512-001-001
IROP-CLLD-Q446-512-001-001
42 746,32 € Obec Žabokreky OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
24.
Január
2022
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
560/2021ST
5 000,00 € Daniel Tužák Fond na podporu vzdelávania
24.
Január
2022
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
563/2021ST
3 000,00 € Bc. Linda Vágnerová Fond na podporu vzdelávania
24.
Január
2022
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
538/2021ST
3 000,00 € Katarína Štefančíková Fond na podporu vzdelávania
24.
Január
2022
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
537/2021ST
3 000,00 € Adriána Štefančíková Fond na podporu vzdelávania
24.
Január
2022
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
548/2021ST
5 000,00 € Terézia Teličáková Fond na podporu vzdelávania
24.
Január
2022
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
512/2021ST
5 000,00 € Marco Sluka Fond na podporu vzdelávania
24.
Január
2022
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
495/2021ST
4 500,00 € Michaela Roháčová Fond na podporu vzdelávania
24.
Január
2022
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
23844226
10 000,00 € Mgr. Bibiána Poláková Fond na podporu vzdelávania