Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Príloha č. 2 k Zmluve o nájme NP , Rozpis nájomného a služieb - zvýšenie zálohových platieb za elektrinu od 1.10.2022
658/2022
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou PROTETIKA a.s.
7. Október 2022
Príloha č. 2 k Zmluve o nájme NP , Rozpis nájomného a služieb - zvýšenie zálohových platieb za elektrinu od 1.10.2022
657/2022
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7. Október 2022
Príloha č. 2 k Zmluve o nájme NP , Rozpis nájomného a služieb - zvýšenie zálohových platieb za elektrinu od 1.10.2022
656/2022
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou MUDr. Zuzana Lukácsová, pediatria
7. Október 2022
Príloha č. 2 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta , Dohoda o platbách
652/2022
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou KG+M, s.r.o.
7. Október 2022
Príloha č. 2 k Zmluve o nájme NP , Rozpis nájomného a služieb - zvýšenie zálohových platieb za elektrinu od 1.10.2022
653/2022
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou MUDr. Darina Mazáková, stomatológia
7. Október 2022
Príloha č. 2 k Zmluve o nájme NP , Rozpis nájomného a služieb - zvýšenie zálohových platieb za elektrinu od 1.10.2022
654/2022
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou WEISDENT s.r.o.
7. Október 2022
Príloha č. 2 k Zmluve o nájme NP , Rozpis nájomného a služieb - zvýšenie zálohových platieb za elektrinu od 1.10.2022
655/2022
0,00 € Neuvedené MUDr. Anna Kovácsová, pediatria
7. Október 2022
Príloha č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Dohoda o platbách, Rozpis nájomného a služieb
651/2022
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou KG+M, s.r.o.
7. Október 2022
Zmluva o nájme - plagátovanie č. PL - 2022008
51/2022
57,00 € Richard Földes Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára-Csaplár Benedek VMK
7. Október 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo
"ZM-KO-OD-18-0185-Z.D."
0,00 € KOSIT a.s Obec Hermanovce nad Topľou
7. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
65245-1
188,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Serafin Vasko
7. Október 2022
Zmluva o dielo
01/09/2022
0,00 € BILSTAV PLUS s.r.o. Obec Medzany
7. Október 2022
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru (Pekárenské výrobky, chlieb a pečivo)
VŠ-2022/012-ZŠ-012
484,02 € Ing. Mária Orosová, Pekáreň Šariš Základná škola, Školská 531/29, Veľký Šariš
7. Október 2022
Darovacia zmluva č. STM- 91/2022
STM- 91/2022
0,00 € Garrett Motion Slovakia s. r. o Slovenské technické múzeum
7. Október 2022
Zmluva o termínovanom úvere č. 50/018/22
2022/009
150 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s Obec Kostolné Kračany
7. Október 2022
Zvuk knižnice. Jori Josiphon
395/2022
133,00 € Fyzická osoba Staromestská knižnica
7. Október 2022
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru (Ovocie a zelenina, zemiaky)
VŠ-2022/012-ZŠ-011
3 846,73 € WASTEX Slovensko, s.r.o. Základná škola, Školská 531/29, Veľký Šariš
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2920/2022, Podpora administratívnych kapacít pre UMR Prievidza - Nováky
2022_0620
30 812,47 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Prievidza
7. Október 2022
Kultúrne vystúpenie pri príležitosti Koncert Oktober mesiac ucty k staršim
979/2022
3 600,00 € Ondrej Potančok Mesto Brezno
7. Október 2022
Oprava komunikácií vo Vrábľoch, parkovisko pri trafostanici
833/2022
49 096,51 € Mesto Vráble COLAS Slovakia, a.s.