Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
September
2020
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB BOZP, PO a PZS Z
29/9/2017
475,20 € Education, s.r.o. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
30.
September
2020
Poistná zmluva biznis PLUS, Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
8093042215
180,64 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
30.
September
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1093011
2 112,00 € SWAN, a.s Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
8.
Október
2020
Poistná zmluva pre havarijné poistenie Auto komplet-produkt č. 572
5720035332
463,93 € Kooperativa poisťovňa,a.s. Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR
8.
Október
2020
Poistná zmluva pre havarijné poistenie Auto komplet-produkt č. 572
5729019167
400,27 € Kooperativa poisťovňa,a.s. Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR
13.
Október
2020
Dohoda o spolupráci
DR/2020/01832
1 000,00 € Konfederácia politických väzňov Slovenska Ústav pamäti národa
16.
Október
2020
Zmluva o spolupráci a vzájomnom poskytnutí služieb
DR/2020/01730
0,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ústav pamäti národa
26.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-322-00881
20-322-00881
500,00 € Ruská Asociácia - BEREGA Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-322-02136
20-322-02136
3 450,00 € ČESKÝ SPOLOK V KOŠICIACH - ČESKÝ SPOLEK V KOŠICÍCH Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-110-00361
20-110-00361
600,00 € Obec Bohúňovo Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01255
20-120-01255
1 000,00 € Obec Nitrianske Hrnčiarovce Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-130-00328
20-130-00328
2 000,00 € Združenie maďarských rodičov na Slovensku Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským - Madách Imre Gymnázium, Šamorín - Somorja Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-311-01560
20-311-01560
1 500,00 € Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Moča Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-322-01927
20-322-01927
4 000,00 € PQ - súbor pre komornú hudbu Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-322-01881
20-322-01881
7 000,00 € Občianske združenie Cseh-ART Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-321-01766
20-321-01766
3 000,00 € NFG Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-321-01747
20-321-01747
2 500,00 € Občianske združenie Concordia Chorus - Concordia Chorus Polgári Társulás Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-313-01652
20-313-01652
6 000,00 € Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-312-01624
20-312-01624
5 000,00 € Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-311-01997
20-311-01997
5 000,00 € Mestské kultúrne stredisko Mihálya Tompu v Tornali - Tornaljai Tompa Mihály Városi Művelődési Központ Fond na podporu kultury narodnostnych mensin