Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
Darovacia zmluva
DAR_008/2022
600,00 € DD Hurbanovo, Smaragd
6. Október 2022
Darovacia zmluva
DAR_009/2022
500,00 € DD Hurbanovo, Smaragd
6. Október 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. KP/003/2022
KP/003/2022
43 800,00 € Mestská časť Bratislava - Rusovce
6. Október 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. KP/004/2022
KP/004/2022
52 300,00 € Mestská časť Bratislava - Rusovce
6. Október 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. KP/005/2022
KP/005/2022
29 200,00 € Mestská časť Bratislava - Rusovce
6. Október 2022
zmluva o úvere 700/304/2022
10/2022
0,00 €
6. Október 2022
zmluva o úvere 700/303/2022
9/2022
0,00 €
6. Október 2022
Dohoda o zriadení športového krúžku so zameraním na hádzanú
-CRZ-
0,00 € Základná škola
6. Október 2022
Rajo
121004
0,00 € Základná škola s materskou školou, Nová 525, Koš
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
88620
1 500,00 € Drahomír Vasiliak, Jana Vasiliaková Slovenská inovačná a energetická agentúra
7. Október 2022
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
3200442022/Haniska/linka V 325
0,00 € Andrej Palenčár Valaliky Industrial Park, s.r.o.
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89115
1 562,00 € Fano Miloš Slovenská inovačná a energetická agentúra
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
81589
2 380,00 € Ján Hovorka a manželka Božena Hovorková Slovenská inovačná a energetická agentúra
7. Október 2022
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
3200282022/Haniska/linka V 325
0,00 € Rudolf Majoroš Valaliky Industrial Park, s.r.o.
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 67/2/2022 podľa § 8 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
10439/2022-M_ODPD
7 200,00 € "Fórum pre pomoc starším" - národná sieť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 67/1/2022 podľa § 7 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
10438/2022-M_ODPD
8 800,00 € "Fórum pre pomoc starším" - národná sieť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6. Október 2022
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci
O 056/2023
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o. Obec Tovarnianska Polianka
6. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2022
52/2022
522,03 € 1. Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Ul. Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad - Veľká 2. Mesto Poprad Športový klub Zemedar Poprad-Stráže
7. Október 2022
Licenčná zmluva
400/2022
96,00 € 3 W Slovakia, s.r.o. Obec Vitanová
7. Október 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
401/2022
0,00 € 3 W Slovakia, s.r.o. Obec Vitanová