Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí NFP
-CRZ-
0,00 € Obec Veľký Lapáš
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_0012023
28,00 € Mesto Spišská Belá
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2022
144/2022
2 500,00 € "Občianske združenie VIA NOVA BK" Mesto Rimavská Sobota
25.
Jún
2022
Výmena okien
6/2022
0,00 € A3 spol. s r.o. Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín
25.
Jún
2022
Dohoda o poskytnutí finančného daru pre Obec Ďurďošík
13/2022
3 000,00 € Adrián Sidor Obec Ďurďošík
25.
Jún
2022
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 0082/2015/CE (NZ_7112015)
INE_058/2022
0,00 € AMC company s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
25.
Jún
2022
Darovacia zmluva č. 1/2022
Zmluva č. 58/2022/ZslMuTT
560,00 € Anetta, Ml. Vojtech Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
25.
Jún
2022
žiadosť o zapožičanie motorového vozidla
53/2022
0,00 € Anna Homolka Bábkové divadlo Žilina
25.
Jún
2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Liptovský Ján
2022/465
0,00 € Anna Staroňová, Liptovský Ján Obec Liptovský Ján
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 107/2022, HM A 69
21/2022
5,00 € Anna Vnenková, 027 13 Hladovka 211 Obec Hladovka, Hladovka 45
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva
428/2022
797,94 € Anton Badžo a Renáta Badžová Obec Ruská Nová Ves
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu
ZML_142/2022
295,00 € Bachuľaková Anna Mesto Svidník
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva
245/2022
450,00 € Beňuš Jakub Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Odborný seminár - XIII. Podunajské písmená
Zmluva č. 42/2022/ŽOSDS
100,00 € Biskupičová Janka, Ing. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve č. 1
BS_64_1_2022
2 171,45 € Budimírske služby s.r.o.,registrovaný sociálny podnik Obec Budimír
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva č. 2280 na prenájom hrobového miesta
CIN_094/2022
12,50 € Bystrianská Anna Mesto Hriňová
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva č. 2281 na prenájom hrobového miesta
CIN_095/2022
12,50 € Bystrianská Anna Mesto Hriňová
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme HM č. 2022/01021
NÁJC022/2022
23,20 € Csonková Katarína Mesto Nesvady
25.
Jún
2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služby ČSOB elektronického bankovníctva - ČSOB Multicash 24, Dodatok č. 39
202200575/2022
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Prešov
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva na odkúpenie novovytvorenej parc. reg. "C" KN č. 251/4 - trvalý trávnatý porast o výmere 159 m2 v k. ú. Kynek,
1226/2022
9 540,00 € Dan Karabín Mesto Nitra