Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Júl
2021
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-proj-1-591-8/16-2017
0,00 € 1. Trojlístok, n.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/29/054/153
12 634,20 € A.R.M. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
61/2021-2060-4230-AQT2
181 035,83 € ADRA ATTIS, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Júl
2021
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
399/2021
0,00 € Adriana Bateľová Univerzitná nemocnica Martin
26.
Júl
2021
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZaZoVB-354/2013/Čadca/1018_dodatok č.1
43,50 € Agáta Görnerová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0010
0301/0078/21
249 470,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0042
0301/0079/21
248 668,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0259
0600/0086/21
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0124
0600/0085/21
249 880,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0157
0301/0080/21
242 423,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0437
0301/0081/21
249 854,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
26.
Júl
2021
Zmluva
ZM1007339
190,00 € AGENTÚRA PERPETUM, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Júl
2021
Zmluva
ZM1007331
70,80 € AGENTÚRA PERPETUM, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva CRZ 5611/2021/LSR
CRZ 5611/2021/LSR
0,00 € AGRA, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
26.
Júl
2021
Dohoda o urovnaní
DOH-2-63/2021-TT
583,02 € Agrárna komora Slovenska Štatistický úrad SR
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/37/054/242
12 634,20 € AGROHERB s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26.
Júl
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-340/2020/Slovenská Ľupča/1888/3738
9,51 € AGROMEPA, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26.
Júl
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1461/I/JLF/KD
32 000,00 € akademický sochár Viliam Loviška Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
26.
Júl
2021
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZaZoVB-639/2013/Čadca/1018_dodatok č.1
952,00 € Alena Čavojcová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26.
Júl
2021
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-166/2013/Čadca/1018_dodatok č.1
39,24 € Alena Štrkanová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.